««-  · CWU MEMOiRS 0x7B · -»»

========= C00LeS WaReZ UNiON * HiSToRiCaL mEmOiRZ * cHApTeR #0x7B =========

DaTE:     1996-08-31 aT 10:48

LoCATi0N: PiRtTiMaEKi-pORoNSuO rOAd, LiEtEVESi

PrESeNT:  wArlord - mR.mEgAsTuFf - dArK sTuFfeR - DaRK FuCKeR - myXter
===========================================================================

DaRK FuCKeR: Puuh... puuh...

wArlord: No tuljhan ne munamankelistittii sieltä.

DaRK FuCKeR: Voetasko myö pittee vähän taakoo ennenku jatketaan?? Bliis bliis?? Miun voemat on ihan lopussa!!

dArK sTuFfEr: Olit selvästikin käyttänyt mopedia polkupyörän sijaan aivan liian pitkään. Kuntosi on päässyt rapautumaan.

DaRK FuCKeR: Mutta miuta ei siltikkään kavuta olleskaa se että mie vaehoen sen mopon nelikasikutoseen!

wArlord: Vuan kyllähän myö voetas kahvitaako pittee.

mR.mEgAsTuFf: Must kyl tuntuu et meidän pitäs päästä perille nii äkkii ku mahollist...

DaRK FuCKeR: No mie en pysty jatkamaan jos mie en huiloo välistä!!

dArK sTuFfEr: Lyhyen tauon pitäminen on täysin aiheellista, joskin meidän tulisi välttää rajallisen kahvivarantomme käyttämistä.

wArlord: No ohan tuota sumppii meillä usseempi termoksellinen, varmasti riittää Heikin herättämiseen.

mR.mEgAsTuFf: Joo ja eix se kyttä ostanu viime kerral sille kahvipaketinki? Et voidaan keittää siitäki jos omat loppuu...

dArK sTuFfEr: On huomioitava, että tähän tarvitaan Vornastorpassa uunia ja polttopuita. Liikaa epävarmuustekijöitä.

wArlord: Jätkä se jaksoo huomioejja kaekki maholliset tilanteet.

dArK sTuFfEr: Vornas-Heikin herättäminen on niin ehdottoman tärkeä tehtävä kehityksemme kannalla, että minkään ei saa epäonnistua.

wArlord: No minä kuitessii otan jokatappaaksessa nytte jokusen kullaaksen sumppiva ja parj palloo ruisleipee.

mR.mEgAsTuFf: Joo, mäki voisin ottaa.

dArK sTuFfEr: Mutta itse tulen pidättäymään kaikesta ruoasta ja juomasta ennen perillepääsyämme.

mR.mEgAsTuFf: No okei, kiduta ittees vaa ihan vapaasti saatana...

DaRK FuCKeR: Mut hei tiiättex mittee?

wArlord: No mittee?

DaRK FuCKeR: Mie keksin matkalla yhen hyvän nimen sille meejjän partylle!! Se vois olla niinku GENERATION PARTY!!

mR.mEgAsTuFf: Vittu miten lamenkuulonen nimi saatana!

DaRK FuCKeR: Mie vuan uattelin että ku sen tarkotus on kuiteski luuvva uutta tietäjäsukupolovee Lietevveille...

mR.mEgAsTuFf: Kyl partyjen nimis pitäs mun mielest olla paljon enemmän sellast särmää mitä partyjen nimis yleensä on! Jotaa sellast kyberii ja teknist...

wArlord: Meinoot että niinku joku GENERATOR PARTY sitte, vae?

mR.mEgAsTuFf: Joo, generaattorit kuulostas kyl paljon paremmilt partyilt ku jotkut vitu generaationit.

dArK sTuFfEr: Mielestäni viittaus uuden sukupolven generoimiseen on joka tapauksessa erinomainen. DaRK FuCKeRin esteetiikantaju on selvästi kehittynyt.

DaRK FuCKeR: Hei, tuossa kyltissä lukkoo jotta Pirtti!! Tarkottaax se sitä Pirttimäen pirttii...?

wArlord: No ekkö ou ennen Pirttimäjellä käänä? Sitä Pirtin kohalle kasvanutta koevikkoohan se tarkottaa...

DaRK FuCKeR: Voetasko myö käävvä siellä vilikasemassa mittee siellä on? Bliis bliis!!

dArK sTuFfEr: Ei todellakan käy. Matkamme pitkittyisi tarpeettomasti, etenkin jos joutuisimme alueella metsänpeittoon tai vastaavaan anomaaliseen ilmiöön.

DaRK FuCKeR: Mutta jos joovvuttas semmoseen ilimijöön niin sillä olis varmasti jokkii tarkotus meejjän polulla!! Ja ku kerrannii ollaan tiällä -

dArK sTuFfEr: Ehdimme kyllä tehdä Pirtille tutkimusmatkan jonain myöhempänäkin ajankohtana.

DaRK FuCKeR: Aena työ lykkeette sitä Pirtillä kääntii ihan loputtommiin!!

wArlord: Ja eekö sinulla Kassu sitäpaetti pitännä olla voemat ihan lopussa?

DaRK FuCKeR: Nojoo, no oha miulla oekeestaan...

wArlord: Tästä on vielä aenae kymmenen kilometrii sinne Poronsuon perukoelle. Että parempi männä niin suoraan ku vua mahollista.

mR.mEgAsTuFf: Mix vitus niitten piti sinne soitten keskelle se vitun torppa rakentaa alunperinkää...

dArK sTuFfEr: Uskon, että Vornasen suvulla on tälle hyvä perustelu.

mR.mEgAsTuFf: Mut voitasko me jo jatkaa matkaa? Must tuntuu et mä missaan ihan vitusti juttuu tän kaiken hidastelun ja taukoilun takii!!

wArlord: Mitteepä munamankelistit on mieltä? Joko voemat suattas riittee jatkamisseen?

myXTer: Kyllä minä ainakin jaksan...

dArK sTuFfEr: Olin alunperinkin valmistautunut tekemään matkan yhtäjaksoisesti.

DaRK FuCKeR: No, kaeppa miekii sitten voen jatkoo...

mR.mEgAsTuFf: Okei, menox sit saatana!

...

wArlord: No nytte on sumppirätit herra tietäjän nuamalla.

DaRK FuCKeR: Pittääx meejjän muitten tuassiisa outella tuolla tuvassa?

wArlord: Eeköön myö suateta kaekki tässä olla, ku ohan tuo meejjät nähnä tiällä jo aekasemmin...

dArK sTuFfEr: Herra tietäjä, sinun olisi aika herätä.

Wornas-Heikki: Mmmh...

wArlord: Aeka äkkii rupes iäntelemmään, varmaan valamistaatunna hyvin tähän herreemisseen.

dArK sTuFfEr: Todellakin.

Wornas-Heikki: Onko kulunna pitkältikkii?

wArlord: Vähän vajjoo vuosj.

Wornas-Heikki: Ja työ olija net samat Haotataepaleen tietäjäpojat ketkä sillonniin?

wArlord: Kyllähän myö ne ollaan.

Wornas-Heikki: Ja työ olija jo kohanna ne Jowensuun noejat, ketkä wastustiwat teitä?

wArlord: No kohattiinhan myö ne, ja rökitettiin ne melekosen perusteellisesti!

Wornas-Heikki: Se tuntuup jo teijän wäjissä, että työ woetitte wastuksennen.

Wornas-Heikki: Woan woesittekos työ awittaak minut istuallenj? On käönynnä tämä ruumis paljon raehnasemmaks sitten wiime herreämisen...

wArlord: No, avitettaampas sitten. Ohan teitillä tuota ikkeekin jo sen sataviiskytä vuotta...

Wornas-Heikki: Waekka horrostaessa wanhenookiin hittaammin, niin wanhenoop siltikkiin.

Wornas-Heikki: Woan hywä että sen werran hittaammin wanhenin, että työ synnyitte hywän aekoo ennen minun kuolematanj!

wArlord: Sitä myö ollaan ihmetelty että minkätaatta työ ies mänitte sinne horrokseen ettekä vua antanna jonnii toesen jatkoo.

Wornas-Heikki: Eepä sillon ollunna kettään nuorta kenellen minä olisin woenna luottoak minun salasuutenj.

Wornas-Heikki: Ruunu olj puskenna Tietäjäkouluwa aena woan ahtaammallen, ja lopulta se olj woan pelekkä kansakoulun salakerho -

DaRK FuCKeR: Tietäjäkoulua?

Wornas-Heikki: Ettekö työ tiijä mikä Tietäjäkoulu olj?

wArlord: No, minnoun joetae maenintoja kuullunna Viäräpiän Tietäjäkoulusta mutten tiijjä siitä sen enempee... Vanhakoulukskii sanottu.

DaRK FuCKeR: Ae nii, Vanhakoulu!

dArK sTuFfEr: Luulin, että Vanhakoulu olisi ollut pelkkä kuvainnollinen käsite varsinaisia kouluja edeltävästä ajasta eikä mikään oikea koulu.

wArlord: Niin, no sinä et varmaan siitä tiijjä kun sinun vanhempassii on ihan muualta kotosin...

Wornas-Heikki: Se olj seihtemännellätoesta wuossoalla, kun papit tahtoiwat häwitteäk kansasta lopullisestik kaekki loehtimiset ja taekuuwet.

Wornas-Heikki: Sitten tulj Lietekweille Turusta yksj Martti, kuka olj tuomittu teilattawaks noetuuwesta mutta olj peässynnä karkuun.

Wornas-Heikki: Hän olj oppinu mies, opetellunna siellä Turun yliopistossa latinan ja heprean kielijä ja mittee wielä.

Wornas-Heikki: Hän ystäwysty sitten Weäräpäen tietäjiin kanssa ja halus awittoak heitä säelyttämmään tietäjäntaetosa.

Wornas-Heikki: Hyö tuumasiwat sillon että ku ruunullakkiin on hienot koulutalot ja oppihuoneet niin pittäähän sitä tietäjilläkiin olla.

Wornas-Heikki: Tok se olj sitten piilossa se koulu, taejottu wielä pysywästi metämpeittoon niin ettei kirkonmiehet warmasti löytäes sinnen.

wArlord: Ja se sama koulu jatko toemintaasa sinne tuhatkaheksansattooluvulle asti?

Wornas-Heikki: Niinhän se jatko. Siellähän se minäkiin opin lukemisesta alkaen kaekki tärkeimmät opit.

Wornas-Heikki: Monet muut kävi woan kiertokoulun... Tietäjäkouluun otettiin woan niitä keillä olj tietäjän luonto.

DaRK FuCKeR: Mutta piästäskö myö jo tietäjiks ennenku sinä kuolet?? Jooko bliis, mie en malta outella ennee!!

Wornas-Heikki: Työhän olette jo tietäjiä.

dArK sTuFfEr: Otaksun, että DaRK FuCKeR haluaisi läpikäydä jonkinlaisen rituaalin, joka vahvistaa tietäjänroolin siirtymisemme.

Wornas-Heikki: No woenhan minä teijät tok tietäjiks kuuluttoak. Mänkeetpäs siihen waekka riwwiin.

Wornas-Heikki: Oljko sillä teijän kerholla joku nimikii?

mR.mEgAsTuFf: C00LeS WaReZ UNiON.

Wornas-Heikki: Kuoles-varas-unijooni?

wArlord: Sanokee vua jotta see-vee-uu.

Wornas-Heikki: See-wee-uu?

wArlord: Joo.

Wornas-Heikki: Minä Heikki Wornahinen / Wanhankoulun wanhimmainen / Oon walinna jatkajani / Wallan wastaanottajani

Wornas-Heikki: See-wee-uun selwistä pojista / Haotataepaleen hankalista

Wornas-Heikki: Lietekwein pelastajiksi / Wastuksien woittajiksi / Kirkonmiesten kaatajiksi / Herrojen häwittäjiksi

Wornas-Heikki: Wirsjlippaan wirittäjiksi / Sähkökonneen säätäjiksi / Lypsykonneen lypsäjiksi / Kaeken kansan kaitsijoiksi

Wornas-Heikki: Uuwen osan ossoojiksi / Uuwen tiijon tietäjiksi / Uuwen päivän päästäjiksi / Uuwen Sammon saattajiksi.

Wornas-Heikki: Nyt on aeka aejan männäk / Aejan männäk, toesen tullak / Paremmillen laolajillen, / Tietäwämmillen runoillen.

Wornas-Heikki: Tuohon minä lawun hiihän / Uran uuwen uurastelen / See-wee-uun selwille pojille / Haotataepaleen hankalille!

BRRUMMM.

DaRK FuCKeR: JEEE! OLLAANX MYÖ NYTTE TIETÄJII!?!?

wArlord: No voe helevettiläene sinunnii kanssas tuassiisa.

dArK sTuFfEr: Voisit hieman kunnioittaa tilanteen arvokkuutta.

DaRK FuCKeR: No sori, muttaku miuta jänskätti niin paljon!!

Wornas-Heikki: Eipä sillä arwokkuuwella niin wäliksj olek, pelekkä laulaissa keksitty loruhan tuo olj eikä mittään taekawäkistä.

dArK sTuFfEr: Siltikin salama iski juuri seremonian päätöshetkellä.

DaRK FuCKeR: Nii!

DaRK FuCKeR: Mutta mittee meejjän pittää ruveta tekemään nytte?

Wornas-Heikki: Sen peätätte työ ite! Kaekki wastuu Lietekwein tulewaesuuwesta on nytten teillä.

DaRK FuCKeR: Muttaku myö ei tiijjetä mittee myö tehtäs!

Wornas-Heikki: Minulla on wielä jonniin werran elon-aekoa. Minä kerkiäesin kertoak teillen wielä melkosen monta salasuutta.

DaRK FuCKeR: Jeee!! Kerro kerro kerro!!

mR.mEgAsTuFf: Oo vittu soikoon kunnolla siinä -

Wornas-Heikki: Elkeetpäs poejat kuhtua wittua turhan taotta soemaan, wittu on kuulkees wäkewä!

mR.mEgAsTuFf: No sori...

wArlord: Voetas vaekka alottoo ihan alusta asti. Mittee Lietevveillä olj ennen Tietäjäkouluva?

Wornas-Heikki: Jättiläesethän teällä ensimmäesenä olj, ja sen jälestä lappalaeset... mutta ne olj teällä aena woan wähän aekoa.

Wornas-Heikki: Ensimmäeset pysywät asujamet olj niitä ketkä tahto peästä piiloon waenolaesija. Se olj yli tuhat wuotta sitten.

Wornas-Heikki: Lietekwesj on tämän wesistön yläpeässä, tätä ylemmäks ei wenneellä peäse. Ja lisäks se tänne wiewän puron alku on hyvin piilossa.

Wornas-Heikki: Joskus ku olj kowia waeno-aekoja niin se koko puron peä kuiwatettiin, niin tänne ei löytännä etelästä ennee kukkaan...

...

Wornas-Heikki: Eewätpä hyö uskaltanna ees käöwäk järwen pohjampuolella kun ne pelekäsj noetija. Se olj sammoo weäreä peätä heille kaekki.

Wornas-Heikki: Että kun ruununherrat tulj sitten kyselemmään minkänimisijä kylijä siellä pohjampuolella on, niin hyö sanowat woan että Weäräpeä.

Wornas-Heikki: Oekeestik teällä on kolome kyllee: Hiienkylä, Ketsu ja Poronsuo. Herroen kartoessa kyllä lukkoop Hiienkylän tilalla Pirunkylä...

...

Wornas-Heikki: Könöset olj niitä ketkä halusiwat aena tieteäk miten kaekki ulukomoan herrasmiesten wärkit toemiiwat.

Wornas-Heikki: Hyö purkiiwat monen sukupolowen aejan kaekenlaesija kelloloeta ja lukkoloeta ja opetteljwat itek tekemään samanlaesija.

Wornas-Heikki: Kirkonkylällä olj yks minun ikänen poeka, Könösen Laorj joka rakenti jo wiistoestakesäsenä oman höyrykonneen...

...

Wornas-Heikki: Teijän kohtalot owat nyt kahlitut Lietekwetteen. Waekka työ mänisitte minnen, niin Lietekwesj kyllä kuhtuup teijät wielä takas.

Wornas-Heikki: Siihen woep männä montakin kymmentä wuotta, mutta kyllä työ kaekki wanhoilla päewillänne teällä toas asuja, joka ikinen.

Wornas-Heikki: Kyllä minäkiin olen moalimata nähnynnä. Kakskymmentä wuotta olin itekkiin mierontiellä niin etten ees käynnä Lietekwellä wälillä.

Wornas-Heikki: Lapissa käwin monessa paekassa jututtamassa tietäjiä... kaapunnittiin on nähty: Helsinki, Wiipurj, Turku, Tallinna, Pietarj...

Wornas-Heikki: Monessa ammatissakii olen ollunna: sepän renkinä, puoskarina, kirjansitojana, postinkantajana, kiertokoulun opettajana ...

...

Wornas-Heikki: Lönruutti ränttäsj siihen kirjaansa aewan weärin. Kaeken alaku ee ollunna alakumerj kun alakumehtä.

Wornas-Heikki: Alakumehtä ee ou ikinä ollu mikkään aotijo ja tyhjä, siellä on kaekki maholliset puolukat ja muut marjat mitä pystyyp kuvittelemmaan.

Wornas-Heikki: Alakumetän marjoesta syntyyp siis kaekki maholliset alakumeret ja sotkat ja wäenämöeset ja runot ja moalimammunat.

Wornas-Heikki: Se on niin sywällä se alakumehtä että pittääp monta kertoo matkan aekana pyyteäk alakerran wäjeltä uutta luontowa ja uutta rumpuwa...

...

Wornas-Heikki: Myö wältimme turhoa kirjottamista, ettei muisti heikkenisj. Jos muistille tarwihti tukija niin enintään sanojen ensimmäeset pukstoawit.

Wornas-Heikki: Myö jos pantiin tuohikirjeinä wiestijä niin aena semmosella salakirjotuksella mikä näytti sen tuohen tawallisilta kuwijoelta.

Wornas-Heikki: Semmosen kirjeen kun sae, niin sitten laskettiin wiiwoesta että monettako Onnimanni-runon lenkkie mikäkin rykelmä wastasj...

...

Wornas-Heikki: Myö ei haluttu samanlaeseksj kun se kirkonkyläläenen Kalle Pöksyläenen, jonka elämässä ee ollunna muuta kun kirjat.

Wornas-Heikki: Se ei olluk käynynnä mittään kouluja, ees rippikouluwa, olj woan oppinna lukemaan ja rupes sitten kerräelemmään kirjoja.

Wornas-Heikki: Sen Kallen poeka Eero käw wähän aekoa Tietäjäkouluwa, mutta eehän se mittään osanna, kun hänellen olj woan kirjat kaekki kaekessa.

Wornas-Heikki: Että aena jos on hywä tieto, niin pitäsj kanssa olla hywä taeto. Parraat tietäjät on aena ollunna hywijä seppijä ja toesimpäeten.

Wornas-Heikki: Se Turun-Marttikaan ei ollunna pelekkä kirjawiisas, se osasj hywin hangata lasista linssijä, ja opetti sitä taetowa muillekkiin...

...

Wornas-Heikki: Sen minä woan sanon teillen, jotta elekeet turhaan rajottoak ihtiännen! Jos haluwatten kierteäk moalimata, niin kiertäkeet.

Wornas-Heikki: Elekeetkä telkiytykö yhteen elämisen ja olemisen tappaan, kokkeilkeet woan wappaasti kaekkija.

Wornas-Heikki: Ykskään tapa ei olek toesta parempi, waekka se olissiin pahantekijöihen tae waenolaesten suosijossa.

Wornas-Heikki: Tietäjäkoulussakkiin myö tutkittiin kirkon ja ulukomoanherrojen oppija ihan yhtä innossamme mitä omijammekiin.

Wornas-Heikki: Mutta se on tärkeätä, että ne opit otetaan wastaan jollakiin sopiwalla tawalla eikä aena sillä herrojen meäreämällä tawalla...

...

Wornas-Heikki: Siellä Pietarissa olj yks suomalaenen leskirouwa, oljkohan Helleena nimeltäsä, joka harjotti piritismijä ja hypnöösijä.

Wornas-Heikki: Kerran kävin minnäe siellä sen hypnösiteerattavana -

DaRK FuCKeR: HEI JÄTKÄT, KAHTOKEE TUOTA OVVEE!!

wArlord: Vittu soekoon, siellähän on tulet irti tuvan puolla!!

Wornas-Heikki: Ahaa, se olis nytten aeka.

mR.mEgAsTuFf: Äkkii vittuun täält saatana!

wArlord: Suanko minä avittoo herra tietäjän ulos tiältä -

Wornas-Heikki: Minä jeän tännen!

wArlord: No tulukeehan nyt siitä -

Wornas-Heikki: Mänkeet jo ulos siitä että pelastutte!

wArlord: No selevä...

...

wArlord: Ee helekuta, se ihan oekeesti ties että joku tulipalo olis ollu tulossa, eikä varottanna meitä etukätteen mitenkään!

mR.mEgAsTuFf: No just... voi VITTUSAATANA ku mä pelkäsin, viel enemmän ku sillon Öökköläs!!

DaRK FuCKeR: JÄTKÄT KAHTOKEE, UHVO!!!

dArK sTuFfEr: Todellakin. Äärimmäisen hämmentävää.

wArlord: Ee helevettiläene...

dArK sTuFfEr: Ufo nähtävästi sieppasi Vornas-Heikin. Tämä on hyvä asia, kukaan ei siinä tapauksessa tule löytämään hänen ruumistaan rauniosta.

mR.mEgAsTuFf: Ehkä me voitas kuiteski lähtee nyt hevonvittuu täält ennenku jotki kytät sun muut tulee ja rupee epäileen meit tuhopoltost.

myXTer: Joo, ehottomasti lähetään kottiin just nyt!

wArlord: Eeköön tuota.

dArK sTuFfEr: Yö oli joka tapauksessa mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja Vornasen kertomukset äärimmäisen valaisevia.

DaRK FuCKeR: Nii just! JA SITÄPAETTI MYÖ OLLAAN NYTTE LIETEVVEIN MESTARUUSTIETÄJII, JEEEEE!!!

««-  · CWU MEMOiRS 0x7B ·  nExT cHApTeR -»»