««-  · CWU MEMOiRS 0x7A · -»»

========= C00LeS WaReZ UNiON * HiSToRiCaL mEmOiRZ * cHApTeR #0x7A =========

DaTE:   1996-08-27 aT 13:00

LoCATi0N: LiEtEvESi tOWnhOuSe

PrESeNT: OSMO "OH7MO" KÄRKKÄiNEN
     JUSSi "wArlord" HiRVoNEN -- dA oNLy cWU MEMbA pReZENT
     AARNE LiPPONEN -- oUr sChOOL'S hEaDmAstEr
     KERTTU KoRHoNEN -- oNE oF oUR tEEChAAZ
     RiiTTA VARTiAiNEN -- sOme RAnDom ToWN OFFicE pErSoN
     MARTTi KÄÄRiÄINEN -- sOmE ReDnEck pOLiTiCiAN
     oLAVi WUoREnHEiMo -- dA LeADeR oF LiETEVeSi     
===========================================================================

OH7MO: Eeköön tämä ihan hyvin mäne. Sinnout kepulaesta perheestä, ja Uarne ja Kerttukii on paekalla kannattamassa tapahtummoo.

wArlord: No eeköön tuo.

OH7MO: Sinä ossoot kanssa huastella niin että aekusettii ymmärtee, etkä varmana lipsaattele mistään teejjän suatanampalavonnoesta mittää...

wArlord: No ee kyllä tulis mieleenkää lipsaatella!

OH7MO: Että jos se Kiärijäesen Martti tae joku kyselöö niistä jottae nii varmaan ossoot kiistee ne uskottavasti...

wArlord: Joo, no oham minä piässynnä tuota jo kesän mittaan harjottelloomaan.

...

AARNE: Sieltähän nuo tulj.

OH7MO: Päevee vua...

wArlord: Päevee.

RIITTA: Eekö muut pojat tullunna?

OH7MO: No myö uateltiin että yks evustaja riittäs...

RIITTA: Kunnanjohtaja ja Martti varmaannii tulloo ihan kohta. Ne on aena vähän myöhässä joka kokkooksesta ku olevinnaan nii herra isoherroja...

KERTTU: No, annetaan herroille tämä oikeus...

MARTTI: Päevöötä...

WUORENHEIMO: Hyvää iltapäivää.

MARTTI: Kaekki paekalla olevat aekuset taetaaki tuntee jo toesesa, mutta tätä poekoo ee vissiinkää ou kaekki tavanna.

wArlord: No minnoun Hirvosen Jussi, Hirvosen Heikin ja Marjatan poekija...

MARTTI: Kiärijäesen Martti, Lietevvein Keskustan puhheenjohtaja...

RIITTA: Vartijaesen Riitta, Äsdeepeessä...

WUORENHEIMO: Olavi Wuorenheimo, kunnanjohtaja.

RIITTA: Ja kokkoomuksen kannattaja.

wArlord: No enköhän minnäe teejjät kaekki tiijjä, lehessä nähny ja isäukolta kuullu...

WUORENHEIMO: Heikki Hirvonen onkin ihan kunnon perinteitä kunnioittava lietevetinen maatilanisäntä.

wArlord: Nojoo...

MARTTI: Tämän epävirallisen kuulemiskokkouksen aeheena on joku tapahtuma minkä Osmo Kärkkäenen meinoo järjestee yläasteen koolurakennuksessa.

MARTTI: Voesko Kärkkäenen esitellä asijasa?

OH7MO: Krhm, joo.

OH7MO: Tässä olis kyssessä semmonen ku "Nuorten tietokoneharrastajien valtakunnalliset kokoontumis- ja koulutuspäivät".

OH7MO: Tapahtuman varsinaesina vetäjinä olis Hirvosen Jussi ja muut Haatataepaleen ATK-pojat, mutta minä olisin sen piävastuuhenkilönä.

OH7MO: Ja Lipposen Uarne tok on vastuussa tilan ja koulun puolesta.

OH7MO: Tapahtuman luonne on semmonen, että nuorisova tulloo erj puolilta Suomee tietokonneitten kanssa Lietevveille viikollopun ajaks.

OH7MO: Koolun liikuntasalliin laetetaan niitä konneita varten pöövvät ja tuolit ja sähköroikat, ja osa luokista varataan nukkumista varten.

OH7MO: Nuorisolta peritään muutaman kymmenen markan piäsymaksut millä myö suahaan kulut katettuu -

MARTTI: Krhm...

OH7MO: Kiärijäesellä olj jottae kysyttävvee...?

MARTTI: No tuota, tuo kuullostaa aeka paljon siltä mittee se Rytkösen poeka ja muut koolulaeset yritti järjestee tiällä jokunen vuos sitte.

MARTTI: Myöhän kieltäävvyttiin sillon antamasta niille koolun tiloja käättöön. Herra rehtorismies voep varmaan vahvistoo tämän?

AARNE: Niin joo, sillon myö ee luotettu siihen että tuommosen pystys järjestämmään iliman että se mänis ryyppeemiseks ja mellakoenniks...

AARNE: Just aekasemmin samana vuonna olj ollunna Iltalehessä juttuu jostae tietokonetapahtumasta joka olj mennynnä hulinaks alkoholin takija.

OH7MO: Niin, no se olj se. Ne kuulemma järjesti sen sitten kaekesta huolimatta jossae navetassa, oliskohan ollunna Rytkösillä.

MARTTI: Olleellinen kysymys on nytte se että mitenkä työ meinootte varmistoo että tapahtuma pyssyy kurissa ja nuhteessa.

AARNE: No, tapahtumasta on sovittu että se on tääsin alkoholiton!

wArlord: Joo, pisarastaki lentää pihalle! Ja asianmukaset järjestyksenvalvonnat jatkuvasti käännissä...

OH7MO: Ne on kuulemma jonniivverran muuttunna nuo tapahtumat siitä mittee ne olj vielä muutama vuos sitten.

OH7MO: Helsinkissä olj se Assemply-tietokonemessu äskettäin, jos huomasitte lehissä ja telkkarissa... se on kanssa tääsin alkoholiton tapahtuma.

AARNE: Jussihan käv siihen tutustumassakii.

wArlord: Joo, niin kävin. Siellä on tosi tiukka alkoholjpolitiikka. Liput repästään poekkeen jos vähännii henki haesoo viinalle...

MARTTI: Minäpäpoeka en kuulkees usko ollenkaa että alkoholinhimo olis hävinnä nuorisolta minnekkää!

MARTTI: Tullunna vua lissee kaekkija uusia pahantekoja lisäks... ee tarvihe muuta ku muistella Haatataepaleen poekiennii viimeaekasija rötöksijä!

AARNE: No, aenaha poejjilla jottae on -

MARTTI: Antakeepas ku minä luven teille näestä minun lehtileikkeistä, niin tiijjätte minkälaeset hunsvotit on kyssessää.

MARTTI: Perä-Savon Uutiset, keskiviikko 1.3.1995: "Koulupojat piileksivät poliisia Lietevedellä".

MARTTI: Savon Sanomat, lauantai 1.7.1995: "Koulupojat anastivat liikemiehen pikaveneen Lietevedellä".

AARNE: No, pojat on poekija. Eeköhän sitä jokanen nuoruuvvessaan vähän -

MARTTI: Annappas minun jatkoo loppuun! Nyt vasta ollaan piäsemässä raskaattavampaan aeneistoon!

MARTTI: Perä-Savon Uutiset, perjantai 5.7.1996: "Saatananpalvontaa ja noituutta rippileirillä".

MARTTI: Ja jo tuota aekasemmin on ollunna lehessä mielipijekkirjotuksija nuorison suatanampalavonnasta, etennii pastori Veikko Koljoselta -

WUORENHEIMO: Muistetaanpas kuitenkin, että mielipidekirjoitukset eivät ole mitään tutkittua tietoa.

MARTTI: Mutta ne antoo kuitennii osviittoo siitä mittee pinnan alla on kuohunna! Pelekkä jiävuoren huippu -

KERTTU: Jos suan sannoo...

MARTTI: Et sua!

WUORENHEIMO: No, annetaanhan me toki Kertulle puheenvuoro...

KERTTU: Noituus ja saatananpalvontakkaan ei oo mittään uutta Lietevveillä. Tässä on vuan ollu jokunen sukupolovi että se olj enemmän piilossa.

KERTTU: Minä muistan omasta lapsuuvvesta sota-ajalta, ku tämä Viäräpiän tietäjä Yrjö Koljonen olj kaevanna kirkommualta piäkalloja noetahommiisa...

KERTTU: Kaekki Haatataepaleen lehmät olj herennä lypsämästä niitten noetumisten taatta.

KERTTU: Aekuset keräs sitten kylältä porukka joka mänj herättämmään Vornas-Heikin, joka sai sitten sen pillaaksen pyörrettyä.

KERTTU: Tästä on ihan kansatieteellistäkii tutkimusta. Noituus ja taekuus olj Lietevveillä ihan arkipäevee vielä sota-aekaan -

MARTTI: Mutta ee onneks ennee! Ja varsinkaan nuoriso ei siihen ennee männynnä mukkaan, mistä Jumalalle kiitos!!

AARNE: Kyllä nuoriso kuitennii aeka paljon kapinoi kirkkoo vastaan kuuskytä- ja seitkytäluvuilla...

AARNE: Että tuskimpa ne uutisissa olleet suatanampalavontahuhut ou mittään muuta ku sitä sammoo kapinata mitä sillonnii.

MARTTI: No se oli ihan roskanuorisoo ketkä sitä vastaan kapinoi! Kunnon poejjille riitti pelekkä ryyppeeminen, tappelu ja lavatanssit -

AARNE: No justiisa, oekee kunnon nuhteettomien ristillisten poekiin harrasteet.

RIITTA: Kepulaenen kaksinaismoralismi siinä tuas nostoo piätään -

MARTTI: Demariämmä hilijoo ku miehet huasteloo!

WUORENHEIMO: No, jospa ei vietäisi tätä puoluepoliitiikkaan, eihän me päästä asiassa etenemään muuten.

WUORENHEIMO: Itse en jaksaisi olla kovinkaan huolissani nuorison kolttosista, koska niistä on Lietevedelläkin sukupolvien perinteet.

WUORENHEIMO: Huolestuttavampaa asiassa on se, millä tavoin tietokoneet uhkaavat perinteistä lietevetistä elämäntapaa.

OH7MO: No, jos se on sitä uhatakseen nii eeköhän se sitä uhkoo huolimatta siitä pijetäänkö se tietokonettapahtuma vaeko eekö?

WUORENHEIMO: Mutta tässä on nyt kyse periaatteesta. Haluammeko antaa signaalin, että tällainen nuorisokulttuuri on tervetullut Lietevedelle?

MARTTI: Oun kyllä nytte johtaja Wuorenheimon kanssa ihan sammoo mieltä! Jos muistatta niin tehtaanjohtaja Reejjo Pirinennii vastusti tätä -

AARNE: Meillä on Lietevveillä pitkät perinteet kaeken uuvven kokkeilusta. Perinteinen lietevvetinen kylähulluus...

RIITTA: Pirinen ei kyllä tienny meejjän kylähulluuvvesta mittään ku olj Juvankoskelta kotosin! Ei ihme että nous vastustammaan...

WUORENHEIMO: Muistetaanpas kuitenkin, että kunnanvaltuusto on aina ollut meillä ikäänkuin kylähullujen vastavoima.

WUORENHEIMO: Se on koetellut kaikki uudet tekniikat silloin, kun niistä tuli kylähullujen harrasteita: radiot vuosisadan alussa, sitten autot...

OH7MO: Mutta eekö valtuusto koetellu tämä tietotekniikan jo sillon kaheksankytäluvulla kun koolun ratijokerhosta tulj tietokonekkerho?

OH7MO: Sitäpaetti valtuusto on jo antanna rahattii siihen että kytketään koolun uateekooluokka pysyvästi Internettiin...

WUORENHEIMO: No, siinä päätöksessä oli vastakkain uusien ulkomaisten laitteiden hankkiminen ja paikallisen tietotaidon hyödyntäminen.

WUORENHEIMO: Tässä nyt käsillä olevassa päätöksessä kyse on siitä, halutaanko erityisesti tukea mahdollisesti kyseenalaista nuorisotoimintaa.

MARTTI: Niin just! Kunnan miärärahattii sitäpaetti -

AARNE: Eläpäs nyt unoha niitä piäsymaksuja. Kaekki tästä tulevat kulut hyvitettään niillä.

MARTTI: No, vaikka hyvittettässii, nii suatanampalavonta -

WUORENHEIMO: Eikö saatananpalvonta-asia jo käsitelty?

MARTTI: No, minnoun vieläkii sitä mieltä että tämä nykyajan nuorten suatanampalavonta on ihan erj asija mitä jottii entisajan noetuuvvet.

MARTTI: Se on semmonen hapatus mittee ulukovallat levittellöö meejjän nuorisolle siellä Intternetissä, että armeejjan mieskunto heikkenis...

MARTTI: Tämä on kanssa se syy minkätaatta iänestin valtuuston viime kokkooksessa Intternettijä vastaan, vaekka muut kepulaeset pettikii minut.

MARTTI: Kaekki nuorisohapatukset ja pommiohjeet... Intternetistä kyllä suap tietoo mutta onko se kaekki hyväks meejjän nuorisolle?

WUORENHEIMO: Itsehän vanhan ajan kansanvalistus- ja sivistysmiehenä olen sitä mieltä, että tieto ei ole nuorisolle pahitteeksi!

WUORENHEIMO: Jos menette lukemaan mikrofilmiltä vanhoja lehtiä, niin siellä on mielipidepalstoilla aina ollut tämä sama keskustelu käynnissä.

WUORENHEIMO: Toisella puolella kannatetaan tietoa ja sivistystä, toisella puolella maatilanisännät ja herätysliikkeet vastustavat sitä...

KERTTU: Minäkii voen Perä-Savon lehtihistoriijjaa tutkineena vahvistoo kunnanjohtajan näkemyksen tässä!

WUORENHEIMO: Mutta palataksemme aiempaan kysymykseeni: uhkaavatko tietokoneet lietevetistä elämäntapaa? Muun kuin tiedonvälityksen osalta.

MARTTI: Aenakii monilla nuorilla männöö tietokonnella pelloomisseen koko vappaa-aeka. Ee kalasteta eekä urheilla ennee entiseen malliin...

AARNE: Samasta oltiin huolissaan sillonnii, kun nuorison mopokulttuuri tulj... sitä ennen nuoriso olj ajellu kylillä polokupyörillä.

AARNE: Mutta mopopojista tuljkii sitten päteviä konneenkorjoojia jotka otti paekkasa Lietevvein elämässä osana perinnettä...

MARTTI: No, Suomen sotaväen mieskunto joka tappaaksessa kuitennii heikkenj siitä, kun nuoriso rupes ajelemmaan mopoloella!

MARTTI: Samalla tavalla tietokonneet suattaa näevettee nykynuorison ajattelukyvyn, jos tietokone tietee kaeken niitten puolesta.

WUORENHEIMO: Niin. Ja se, että moottori- ja radiotekniikka sovittui Lieteveden perinteeseen, ei takaa, että tietotekniikka sovittuisi.

WUORENHEIMO: Millä tavalla tämä puheena oleva tietokonetapahtuma aikoo ehkäistä näitä mahdollisia riskitekijöitä?

wArlord: No, myö ollaan kyllä tietosija siitä että pelloominen suattaa aeheottoo tuommosta näevettymistä. Mutta meejjän tapahtumassapa ee pelata!

wArlord: Myö keskityttään niihin asijoehin missä tarvihtoo kaekista eniten aevoja ja tietotaetoo. Niinku ohjelmoeminen ja siinä kilipaeleminen...

OH7MO: Tämä on se mikä myö otettiin huomijoon meejjän koolun uateekoon opetussuunnitelmissakkii ja uateekookerhon toeminnassa.

OH7MO: Tietokonneet männöö aena vua aevottovimmiks, ku niihin on tullunna ne Vintoussit sun muut... meejjän tunneilla ee Vintoussija käätetä!

OH7MO: Myö keskityttään siihen tekniikkaan mikä on pysynnä luotettavana, ja mistee myö tiijjetään mitenkä se vaekuttoo immeiseen.

WUORENHEIMO: Kuulostaa ihan päteviltä varotoimilta. Mutta entäs jos tietotekniikka ei kertakaikkiaan sovi yhteen Lieteveden perinteen kanssa?

KERTTU: Minä en olis tästä asiasta kovin huolissanj...

WUORENHEIMO: Mikset?

KERTTU: Vielä parj vuotta sitten minäkii suhtaavvuin tosi eppäilevästi tietokonneisiin ja siihen mitä ne tuo mukanaan...

KERTTU: Mutta kun minnoun katellu Haatataepaleen poekija nii on tullunna seleväks että ne jos ketkä pelastoo Lietevvein!

MARTTI: Lietevvesj on jo menetetty, kun se menettää ihtenäesyytesä kuntana -

KERTTU: Lietevvein perinteet on satoja vuosia vanhempia ku Lietevvein kunta! Ne tuskin häviää jos Lietevvein kunta häviää.

KERTTU: Ehkä vaekuttavimpana esimerkkinä tästä on Lietevvein tietäjät ja niitten perinneketju -

MARTTI: Tietäjäketju kuolj samalla ku Vornas-Heikki!! Sitäpaetti jottii vanhan ajan tietäjät ei liity mitenkää -

WUORENHEIMO: VORNAS-HEIKKI ON EDELLEEN ELOSSA.

*BRUMM*

OH7MO: (Se paljasti sen!!)

MARTTI: Minä en tiijjä minkä höyrypiän huhuja herra kunnanjohtaja on kuunnellunna, mutta Vornasen haata on tuossa kirkkomualla -

WUORENHEIMO: No onhan se siellä. Hautajaisetkin järjestettiin vuonna neljäkymmentäkuusi, mutta Vornanen ei ollut arkussa.

MARTTI: Oun minäkii ne samat huhut kuullunna monta kertaa, mutta minnonun tolokun immeenen enkä semmosta usko!

RIITTA: Uskot kuitenkin silti noetuuteen -

MARTTI: Sitäpaetti se Vornanenhan olj varmaan sata vuotta vanaha jo sillon! Mitenkä se pystyis nelkytä vuotta sen jälestä olemaan ennee elossa -

AARNE: Myö ollaan pyritty pitämään tämä salasuus aeka pienissä piireissä ja tehty naarunalasiks ne jotka levittellöö sitä tietoo.

AARNE: Mutta mitä tulloo Heikin hengissäpysymisseen, nii se on suurimman osan ajasta horroksessa, vähänku karhu talaviunessa.

AARNE: Nytte sen aeka on kuitennii ollu jo jonnii aekoo lopullisesti loppumassa jo.

WUORENHEIMO: Kyllä. Tämän takia päätin äsken, että on aika paljastaa Vornas-Heikin salaisuus.

MARTTI: No melekosen tilanteen valihittii sille paljastukselle. Joku tietokonekokkoos mikä ei liity mihinkään tietäjiin yhtään mitenkään -

KERTTU: Minäpä sanosin että kyllä se liittyy, ja aeka vahvastikkii.

MARTTI: Että mitenkä?

KERTTU: Osmo ja Jussi varmaan ossoo selittee parraeten.

OH7MO: No siis, nämä koulun tekniikkakerhot, niinku sähkö- ja ratijokerhot on aena kokenna olevasa osa pitempee jatkumoo.

OH7MO: Tämä jatkumo lähti aekoenaa Viäräpiän tietäjäkoulusta ja jatku sitten Lietevvein kansakoulussa ja keskikoulussa...

KERTTU: Se pittää kanssa muistoo, että monet Lietevvein koulujen ensimmäesistä opettajistakii olj tietäjiä, niinku Vornas-Kalle!

KERTTU: Se tietäjäpuolj mänj vuan vuoskymmen vuoskymmeneltä enemmän piiloon, mutta se on kyllä aena ollu siellä.

WUORENHEIMO: Muistaakseni helluntailaiset vastustivat 1910-luvulla erityisen äänekkäästi koulun "kansanperinnekerhoa"...

KERTTU: Näin oli. Sitten perustettiin tilalle "Isänmaallinen sähkökerho", joka olj näennäisesti mahollisimman kaakana siitä...

KERTTU: Mutta se "isänmaallisuus" siinä nimessä tarkotti nimenommaan sitä tietäjäperinnettä eikä mittää muanpuollustushommii.

AARNE: Sen ensmäesen sähkökerhon aekaan ee toesaalta ollu ennee kovin montoo tietäjätä ennee elossa luotsoomassa sitä kerhoo.

KERTTU: Joo, Vornas-Heikki on pitkään ollu viiminen tietäjä joka hallihtoo ne perinteet.

OH7MO: Heikki on jo monen vuoskymmenen ajan halunna siirtee ne perinteet jollekkin uuvvelle tietäjäsukupolovelle...

OH7MO: Seitkytäluvulla se otti yhteyttä Lietevvein Keskikoulun Ratijokerhoon, missä minä olin sillon jonniillaesena piällysmiehenä.

OH7MO: Mutta sitten se huomas että myö keskityttiin liikoo elektronniikkaan eekä välitetty taekakonsteista oekeestaan ollenkaan.

OH7MO: Tuumas sitten että outellaan parikytä vuotta lissee ja yritettään sitten uusiks...

KERTTU: Ja otti sitten yhteyttä Haatataepaleen poekiin?

wArlord: Nojoo, no tuossa viime syksynä otti. Anto meille jottae tehtävii ja pyyti herättämmään uusiks kuha myö ollaan valamiita niitten kanssa.

MARTTI: Minä en kuulkees usko noihin teejjän juttuihin ollenkaan, vaekka olis mitenkä keskustapuoluvellaenen poeka niitä kertomassa!!

KERTTU: Ne rippikoululaesethan näk sillon kesällä jottae salamoita. Ne olj varmaan peräsin siitä kun työ harjottelitte niitä tehtäviä?

wArlord: Joo, suatto olla, vaekka myö kyllä enimmäkseen ollaan harjoteltu niitä ihan muualla.

KERTTU: Mutta ne olj kuitennii oekeita kunnon lietevetisiä perinnetaekoja eekä mittään suatanampalavontaa?

wArlord: Niin, no suatanampalavontaa ne ei missään nimessä ollu! Aena ollaan kunnijoetettu perinteitä!

WUORENHEIMO: Tämä tuli nyt minulle uutena tietona, että Vornas-Heikki on valinnut teidät.

wArlord: Joo, myö ei olla kovin kovvoo iäntä tästä vielä pijetty...

WUORENHEIMO: Se on hyvä, että salaisuus on pitänyt.

WUORENHEIMO: Mutta sen minä sanon, että jos Vornas-Heikki on teidän puolellanne, niin siinä tapauksessa olen minäkin!

MARTTI: Mutta minäpä en usko ollenkaan mittee työ huastelette! Minun mielestä työ outte kaekki männynnä ihan järiltänne!

MARTTI: Jussi vissiin tek jonkun Internetistä opitun suatanampalavontatempun jolla se sae muut paekallaolijat sekaste...

MARTTI: Ja se kovin suatanampalavojahan teillä sitäpaetti on se Kuusisen kommunistipoeka!? Hyvin on suattanna olla jottae kommunistiin -

wArlord: Kuusisella ee ou mittään erityisasemoo meejjän porukassa, aenakaa ennee! Minä oun sen nimellinen johtaja ja muut seoroo minnuu!

WUORENHEIMO: Tämä olikin huojentavaa saada tietoon.

WUORENHEIMO: Mutta eiköhän mennä kuitenkin jo eteenpäin? Vaikka Kääriäisellä meneekin ehkä vielä oma aikansa uuden tiedon omaksumiseen...

WUORENHEIMO: Mitä kaikkea tämä teidän tapahtumanne nyt sitten tarvitsee kunnanvaltuustolta?

wArlord: Myö tarvittas videotykki ja tarpeeks hyvät iänentoestovehkeet laenaan.

WUORENHEIMO: Ja mikäs näiden tehtävä siinä tapahtumassa on?

wArlord: No, näessä nykyajan tietokonetapahtumissa on aeka olleellissii semmoset demot, vähänniinku tietokonneilla tehtyjä lyhytelokuvvii.

OH7MO: Jotta tykin pitäs olla semmonen minkä suap kiinni tietokonneeseen. Eli joku VGA-liitäntä pitäs olla tavallisen viteoliitännän lisäks...

OH7MO: Iänentoesto varmaan suahaan tarvittaessa rakennettuu itekkii, mutta semmonen hyväluatunen viteotykki myö tarvittas muualta.

WUORENHEIMO: Kuulostaa aika erikoiselta, mutta kyllä minä uskon että se liittyy sen tapahtuman aeheeseen.

MARTTI: Mutta minäpäs en! Kuitennii esitättä sillä jottae perkeleellisii hypnoosielokuvvii-

AARNE: Lisäks tulloo kuluja lämmityksestä ja sähköstä, mutta niillä ee ou hättee, ku ne maksetaan vasta tapahtuman jälestä...

WUORENHEIMO: Eli se videotykki olisi nyt se ainoa asia, jota varsinaisesti tarvitsette kunnalta?

OH7MO: Niin.

WUORENHEIMO: Meillä ei vaan taida olla kunnan omistuksessa yhtään videotykkiä. Filmiprojektori meillä kyllä olis...

wArlord: Joo, no vilimirojektorj ee nytte kyllä valitettavasti kelepoo tähän tarkotukseen.

OH7MO: Nuapurjkunnilla suattas olla jottae tykkilöetä. Jos ne vaekka vuokroes niitä maksusta...

WUORENHEIMO: Eli Kärkkäinen ottaa siis vastuulleen tykin etsinnän, kunhan valtuusto ensin hyväksyy tapahtuman ja sen kulut ensin.

MARTTI: JOS hyväksyy!

RIITTA: Mikä se olj se tämän tapahtuman ajankohta?

OH7MO: Ae nii joo, tosijaan, hehheh! Meinas unohtuu -

wArlord: Myö uateltiin että joskus ens vuuen alkupuolla olis hyvä.

MARTTI: Ei myö pystytä piättämään mittään sinne asti! Myö ollaan sillon jo pielavetistelijöetä...

OH7MO: Niin joo. Olisko joulun välipäevinä parempi...?

wArlord: No sillon on sammaan aekaan yks iso tapahtuma Tanskassa, ja varmaan monet näistä Suomen ossoojista on sillon siellä...

RIITTA: Työkö meinootto oekeen koko Suomen parraat tietokoneossoojat hankkii tänne Lietevveille!

wArlord: No, se olj tarkotus... Se "valtakunnalliset koulutuspäevät" tarkottaa ihan oekeesti valtakunnallista!

AARNE: Olisko koulun syysloman aekana hyvä kohta?

wArlord: Millonka se olj?

AARNE: Siinä lokakuun puoljvälissä...

wArlord: Se on ehkä vähän turhan aekasin jo. Pittää antoo tekijöelle tarpeeks aekoo valamistaatumisseen...

AARNE: Elikkä jos ei lokakuu eekä joulukuu sovi, nii se olis sitten marraskuu?

wArlord: Joo, niin varmaan...

AARNE: Jos se olis marraskuun alkupuolla niin myö suatettas vielä pystyy siirtämään syysloma siihen kohti...

MARTTI: Siitä pittää sitten tehä oma valtuustoalote jos meinootte siirtee syyslommoo!!

AARNE: No, tehhäämpä sitten...

WUORENHEIMO: Kuulkaapas, minun täytyy lähteä tästä nyt toiseen kokoukseen. Joko tämä asia on keskusteltu läpi?

AARNE: Kyllä tuo minun puolesta, ellei ou muita kysymyksiä...

MARTTI: Minunnii mielestä ollaan keskusteltu ihan tarpeeks jo tästä. Yljhuomenna on valtuuston kokkoos, ja sillon tehhään piätös.

WUORENHEIMO: No, päätetäänpä sitten kokous vaikka tähän.

...

wArlord: Olj kyllä melekonen vehtoominen, mutta suatiimpa asija selevitettyy niille!

OH7MO: Meejjän pittää nytte vuan ruveta pitämään kiirettä tapahtuman valamistelussa...

wArlord: Joo, minäpäpoeka otan tämän puhheeks muun ruupin kanssa het ku vua mahollista.

OH7MO: Teejjän pitäs varmaannii kanssa herättee se Vornas-Heikki mahollisimman pian, kun salasuus paljasto...

wArlord: Joo, no minäpä maenihen niille siitäkii.

««-  · CWU MEMOiRS 0x7A ·  nExT cHApTeR -»»