««-  · CWU MEMOiRS 0x71 · -»»

--==oO==-- cHAOS wORLD uNKNOWN -[]- history file #0x71 --==Oo==--

date .......... wed 1996-06-12 at 18:10

location ...... mR.mEgAsTuFf's home

present ....... kHanatik / cwu
		wHitedodge / cwu
		wArlord / cwu
		nEopardy / cwu
		mR.mEgAsTuFf / cwu
		OH7MO / LKR
		ritu tossavainen [mR.mEgAsTuFf's mother]
		aarne lipponen [school headmaster] 
		heikki & marjatta hirvonen [wArlord's parents]
		terttu & pentti kopsanen [wHitedodge's parents]

--==oO==-- --==Oo==-- --==oO==-- --==Oo==-- --==oO==-- --==Oo==-- 

== Tupakeittiö ==

HEIKKI: Eepä kyllä ou kehumista tässä Lietevvein tilanteessa.

TERTTU: No eepä lie pahemmin! Aena vua huonommasti männöö!

RITU: Laman olis pitännä jo loppuu mutta meillä se vua jatkuu.

OH7MO: Viimesin tikki olj kun molemmat kirkonkylän tehtaat lopetti... tulj työttömiä oekee rytinällä ja monet on muuttanna jo muuvvalle.

AARNE: Näätteepä pahasti siltäe että syksyllä on yläasteellakkii senverta vähän oppilaeta että rinnakkaesluokat pittää yhistee.

wArlord: Voe vituvvittu sennii kanssa..

mR.mEgAsTuFf: Vitun peeluokan persnaamat kun niitä pitää sit sietää joka tunnil saatana!

wArlord: Mutta kirkonkylän ala-asteella varmaannii on nytte syksyllä entistä enempi oppilaeta ku Haatataepaleen koolu lopetti?

AARNE: No, aekalaella tasassa se oekeestaan pysy...

OH7MO: Arjakaa ei kuulemma ou vielä löytännä uutta työpaekkoo, vaekka kunta lupas sille semmosen. Vae ootko Samppa kuullunna muuta?

nEopardy: Enpä oo kuullu...

AARNE: No eepä kunnalla ou mittään yljmiäräsijä opettajanpestijä. Pielavein puolla suattas olla...

wArlord: Niin, no ens vuonnahan myö ollaan osa Pielavettee.

HEIKKI: Voehan perkeleen perkele sennii kanssa! MINUSTAHA EE MITTÄÄ PIELAVETISTELIJÄTÄ TULE, SUATANA!!

RITU: No nii perkele! Pielaveillä männöö vua kaekki pieleen!

HEIKKI: Pielavein pillunuamat suatana...

AARNE: No, meejjän kunta on ihan täävvessä konkurssissa jo. Että se olj vua ajan kysymys millonka evuskunta piättee pakkoliitoksesta...

HEIKKI: Suas nähä kaavvanko pyssyy mikkään koolu tae kaappa ennee kirkollakkaa, kun sekkii on ennee vua yks Pielavein peräkylä!

AARNE: Meejjän olis hyvä keksii nytte jottae tosi ovelata, että suahaan pijettyy ies kirkonkylän palavelut mahollisimman pitkään.

RITU: Joo, nytte kyllä tarvihtis sitä kuulusata Lietevvein oveluutta!

OH7MO: Eeköhän se Lietevvesj pelastu oveluuvvella vielä tästäkii, niinku on aena ennennii pelastunna...

AARNE: Onneks meillä on nytte tuommosia nuoria tekniikan ossoojia niinku nämä Haatataepaleen uateekoo-suomemmestarit!

TERTTU: Voe tokkiisa! Kyllä meejjän kylän poejjaat vielä nousoot pelastamah koko Lietevvein, sanokeet vua miun sanoneh!

HEIKKI: Nythän on näetä lypsytietokonneita tullu, että varmaan riittäs työsarkoo niitten asentelussa vaekka koko Perä-Savon aluveella -

mR.mEgAsTuFf: MÄ VITTU MIELUUMMIN VAIK KUOLEN KU RUPEEN ASENTAA JOTAA LYPSYKONETIETSKAREI SAATANA!!

kHanatik: Todellakin. Tavoitteenamme on globaali maailmanvaltius, johon paikallissarjatason nysväys ehdottomasti ei sovellu.

HEIKKI: No mitteepä outte sitten pähkäillynnä jos ei kerran lypsytietokonneet kelepoo?

kHanatik: Aiomme maksimoida vaikutusvaltamme niin edistyneillä tavoilla, ettei niitä pysty vihkiytymättömille edes kuvailemaan.

kHanatik: Saavutamme äärimmäisen mestaruuden ja voittamattomuuden kaikessa tietoteknisessä neuromanipulaatiossa. Demot ovat vain yksi osa-alue.

kHanatik: Meistä tulee myös Internetin pelättyjä ylivaltiaita, joiden nimen kuullessaan Internetin käyttäjät alkavat haukkoa henkeään.

kHanatik: Tavalliset ihmiset, jotka eivät Internetiä käytä, eivät sen sijaan tunne meitä lainkaan. Maineemme on puhtaasti kyberneettistä.

OH7MO: Työ varmaannii tarvihtisitte sitä varten kiinteet yhtyvvet sinne Intternettiin?

wArlord: Olishan se kyllä aeka ehoton tuolta kantilta...

kHanatik: Kyllä, ehdottomasti.

OH7MO: Minnoun vähän ottanna selevee mitenkä tuo mahollistus... se mikroualtolinkki Pielavein Telelle olis ehkä paras vaehtoehto.

OH7MO: Ja sittenhän työ pystysitte hyvin luajentammaan sitä teejjän lähiverkkoo. Vaekka jottae kytkentä- ja siirtomaksuu vastaan -

mR.mEgAsTuFf: Mitää rahahuoraavii lamerei ei CWUnet kaksnollaan oteta saatana! Se on vittu meidän privanetti!

wArlord: No minun mielestä siihen kyllä voes ihan hyvin ottoo niitä. Mittee ne siellä oekeesti meitä haettoes?

kHanatik: Kyllä. Olisi teknisesti suhteellisen yksinkertaista priorisoida CWU-jäsenten oma telekommunikaatio siten, että lamerit -

HEIKKI: Huastelkee perkele savvoo! Taekka ies suomee...

TERTTU: Justiisa! Ee vanha akka tuaskah tajunnu hölökkäsen pölläästä!

HEIKKI: Kyllä kaeken sua selostettu selekokielisesti missä on jottae tolokkuu! Tuntuu vähän ettei tuossa ou mittään tolokkuu.

OH7MO: No eepä eilläkävijöetten puhheita aena tajuta. Ee kukkaan olis kymmenen vuotta sitten tajunna sitäkää mitä Nokia tekköö nykypäevänä...

HEIKKI: No, sen kyllä pystyy selostammaan ihan muatilanisännällekkii mikä se kännykkäpuhelin ja kaekki tajjuu hettiisä sen hyövvyt!

HEIKKI: Mutta sitä ee ou kukkaan osanna vielä selittee meekäläeselle kunnolla mikä se Intternetti on ja mikä siinä muka on niin hyvvee!

AARNE: Se voep kyllä olla vähän vaekee selostoo ku se on ihan uuvvellaene ilimiö joka ee vastoo mittää mitä meillä on aekasemmin ollunna...

HEIKKI: Itte en ou muuta tajunna mistään Intternet-uutisista ku sen että sieltä suap hajettuu jottae helevetin lapsipornoo ja pommiohjeita!

HEIKKI: Jussi on sitten aena yrittännä selostaa että on siellä olevinnaa jottae hienooki mutta empä ou vieläkää käsittännä että mittee!

RITU: Mutta vaekkei myö vielä tajuttaskaa, nii kuha poejjaat perustaa Lietevveille oman Nokian niin -

mR.mEgAsTuFf: VITUT PERUSTETAA MITÄÄ NOKIAA SAATANA!

kHanatik: Nokia on ideana jo käytetty ja meidän tarkoitusperiimme aivan liian massakulttuurinen.

wHitedodge: Hyvin sanottu, juuri näin!

AARNE: No, teitte sitten mitä teitte, nii kyllä minä luotan ihan satarosenttisesti teejjän uateekoo-taetoehin ja oveluuteen.

OH7MO: No iliman muuta.

AARNE: Meejjän kylän aekusten täätyy vua uskoo siihen ja antoo sille rojektille kaekki mahollinen tuki mikä myö vua suatetaan...

RITU: No ilimam muuta, ehoottomasti!

HEIKKI: Minä kyllä vieläkii vähän eppäilen tullooko tuommosesta mittään mitä ee voe ies suomeks kertoo...

TERTTU: Mutta mie kyllä luotan tässä Kassuh ja muih poikih!

wArlord: Mutta entäs kun myö muutetaan ens vuonna Lietevveiltä poekkeen?

AARNE: Niin, työ pystytte vua pistämään hommat alakuun tiällä. Sitten olis tärkeetä suaha nuoremmat nuoret jatkammaan sitä mitä alotitte.

wArlord: Joo, no voeshan tuo olla...

AARNE: Senverta huastavat tehtävät tulloo kyllä nytte poekiin niskaan että niillä olis hyvä olla joku valamentaja.

AARNE: Jotta mitteepäs Osmo sanosit jos myö tehtäs sinusta ihan vakinaenen uateekoo-opettaja meejjän koululle?

OH7MO: No, olishan se ihan tervettullu homma että saes ostettuu voetakii leivän piälle...

AARNE: Sinä kuitessii out varmaan aenoo koko kunnassa kuka ennee pystyy valamentammaan poekii uateekoossa etijäppäeten.

OH7MO: Minullakkii alakaa kyllä jonniillaeset rajat tulla vastaan...

AARNE: No, suatas kuitessii varmistettuu että Lietevveillä säilyy nuoret ossoojat sennii jälestä kun poejjaat on männynnä jatko-opintoehin.

RITU: Joo, kyllä Lietevvein uatekoo-jookkuve täätyy suaha pysymään Suomen liikassa vaekka sen kokkoompano vähän muuttussii!

wArlord: Millonka sen Perä-Savon Uutisten toemittajan muuten olj tarkotus tulla tänne?

RITU: Seihtemältä...

wArlord: Kello on kohta seihtemän.

TERTTU: No katooha. Joko myö piästäs sitä poronkäristystä syömäh?

RITU: No se suap olla vielä tunnin verran uunissa haatumassa, että suahaan sitten oekee hyvän parasta!

HEIKKI: Mutta kertokeeha tok poejjaat sitten sille toemittajalle kaekki mahollinen siitä Lietevvein Nokijasta ja -

mR.mEgAsTuFf: VITUT KERROTAA MISTÄÄ TOLLASEST! TAI MISTÄÄ MUUSTAKAA!

RITU: No kyllä sinunnii olis ihan hyvä jottae kertoo että tulloo pielavetisillekkii hyvä kuva meejjän kylän pelastajista -

kHanatik: Periaatteenamme on olla hyvin varovaisia siitä, millaisen kuvan annamme gruupistamme julkisuuteen.

wHitedodge: Juuri niin!

HEIKKI: Halluutteko työ että koko lehtijutusta tulloo pelekkee vanahempiin huastattelluu? Sitäkö työ halluutte?

wArlord: No minä voen aenae jottae höpistä vaekkei nuo muut suostuskaa...

OH7MO: Kyllä se on oekeesti ihan hyvä vähän varroo mittee huasteloo toemittajalle.

HEIKKI: Terttu aenakii saes käättee vähän harkintoo sen leipäläpensä kanssa, etkä varsinkaan kerro mittään mistään niistä murhajutuista -

OH7MO: Mistä murhajutuista?!

RITU: Ai niin, Osmolle ei ou taejjettu vielä kertookkaa!!

TERTTU: Poejjaat on ratkassu jonki murharikoksen sillä niitten uateekoolla!!

RITU: Minun mielestä tuokii olis ihan hyvä juttu kerrottavaks...

HEIKKI: No olishan se jos pystyttäs varmistammaan ettei ne Pielavein tollikat missään nimessä sua minkäällaesta viärinkäsitystä!

OH7MO: Niin just! Lehtien lukijoitten tyhmyyttä ee kannata aliarvioejja. Jos on samassa jutussa mainittu joku rikos tai murha, niin -

RITU: Joo, no ehkä ihan hyvä ettei Terttu kerro siitä murhasta -

TENHUNEN: Iltaa taloon!

mR.mEgAsTuFf: (Vittu, joko se ehti sisälle?)

RITU: Kah, päevee! Myö oltiin jo vähän outeltukkii teittii!

TENHUNEN: Tenhusen Saila Perä-Savon Uutisista...

RITU: Tossavaesen Ritu... kääkeehän vua peremmälle!

TENHUNEN: Tässäkös ne sitten on, ne ATK-mestaruuspojat?

TERTTU: Voe tokkiisa!

RITU: Toemittajakii voep tokkiisa ottoo kahvii ja kuakkuu...

TENHUNEN: No otetaampas. Että ootte oikee kakunki leiponu tämän minun haastattelun kunniaks!

wArlord: Tuota, ihan meejjän kompomenestyksen kunniaks se on -

TENHUNEN: No, oonhan minä siihen jo tottunu että joka jutuntekopaikassa on toimittajalle kahvit, mutta kakkuu ei sentään oo kovin ussein!

TERTTU: Joko se huastattelu alakaa jo kohta? Jännittellöö jo melekolaella!

HEIKKI: No helevettiikö sinä siinä jännittelet, eehän sinnuu ies huastatella!

TERTTU: No Kassun puolesta ku sitä ei ennee ikinä jännitä...

TENHUNEN: Ehkä myö voijaan tässä jo vähän alotella vaikka vielä kahveja juuvvaankin...

HEIKKI: Minäpä vaekka siirryn tästä että toemittaja suap hyvän paekan.

TENHUNEN: No voi kiitos kiitos.

OH7MO: Minä voen sitten yrittää suomentoo jos poekiin selostukset männöö turhan teknisiks -

TENHUNEN: Kyllä minä ATK-asiat hallihen!!

OH7MO: No, hyvä sitten.

TENHUNEN: Mutta pojat. Työ ootte kuulemma ATK:n suomenmestareita. Mitä se tarkottaa?

mR.mEgAsTuFf: VITUSTAKO ME TOLLAST TIEDETTÄS SAATANA! Ei kukaa muu ku aikuset oo käyttäny tota paskatermii -

wArlord: Se tarkottaa sitä kun, tuota, myö oltiin Oulussa semmosessa tapahtumassa kun Abduction'96 -

TENHUNEN: Onko se niinku joku ATK:n suomenmestaruuskilpailu?

wArlord: No, tavallaan -

TENHUNEN: Ja työ voititte siellä sitten sen suomenmestaruuven?

mR.mEgAsTuFf: ME TULTII KOLMANNEX PC-DEMOKOMPOS EIKÄ VOITETTU MITÄÄ MESTARUUTTA SAATANA!

TENHUNEN: Työ kuiteski kilpailitte jossaki?

mR.mEgAsTuFf: No joo...

TENHUNEN: Mitä siihen ATK-kilpailemiseen kuuluu? Surffaatteko te Internetissä mahollisimman noppeesti?

mR.mEgAsTuFf: Voi vittu EI TOSIAANKAA!!

TENHUNEN: Näppäilettekö te Vöörd-ohjelmalla mahollisimman noppeesti? Vai jottae pelejäkö työ vaan pellaatte?

mR.mEgAsTuFf: (Voi VITTU SAATANA...)

kHanatik: Asiat, joissa kilpailemme, ovat aivan liian vaativia tavallisen kuolevaisen ymmärrettäviksi.

TENHUNEN: No minä pistän sitten vua ne surffaukset ja näppäilyt tähän juttuun?

TERTTU: On ne poejjaat ratkassu oekee rikoksiiki sillä niitten uateekoolla!

HEIKKI: (Voe perkeleen hölösuu...)

TENHUNEN: Tästä minä tahtosin tietää enemmänkin. Minkä rikoksen työ ratkasitte?

kHanatik: Valitettavasti emme voi kertoa asiasta enempää.

TENHUNEN: Saitteks työ jonkun rosvon kiinni ATK:lla? Miten se oikein tapahtu?

HEIKKI: Kuuleppas neiti, jos Perä-Savon Uutisten jutussa lukkoo ykskii rikos-sana niin lähtöö valitus teejjän piätoemittajalle!

TENHUNEN: Minä kyllä halluisin tämän mukkaan tähän juttuun...

HEIKKI: No valituksen lisäks myö voejjaan paljastoo mittee piätoemittaja Kortelaenen on vehkeilly meijän kylällä, että -

TENHUNEN: No, ehkä minä kysyn siltä ensin ennenkun mainihen -

HEIKKI: Ja sinähä ET SIITÄ MAENIHE SANALLAKKAA, ONKO SELEVÄ!?

RITU: Joo, kirjota mieluumin vaekka niistä poekiin suunnitelmista perustoo Lietevveille oma Nokia!!

mR.mEgAsTuFf: MEILLEI OO MITÄÄ TOLLASII SUUNNITELMII SAATANA!

OH7MO: Poejjaat kyllä on puhunna että ne voes olla rakentamassa kiintetä Intternet-yhteyttä meejjän kylälle...

mR.mEgAsTuFf: JA VITUT OLLAA VIEL PÄÄTETTY MITÄÄ!

TENHUNEN: No, minä kuiteski laitan juttuun että meinaatte hankkia Lietevveille Lietevvein ensimmäisen Internet-yhteyven!

mR.mEgAsTuFf: MEIL ON OLLU INTERNET-YHTEYDET JO PUOLTOIST VUOTTA SAATANA!

OH7MO: Nii, tässä on nytte kyse KIINTEESTÄ Internet-yhteyvvestä -

TENHUNEN: Kyllä minä ossaan nämä termit ihan hyvin, ei tartte suomentaa!

mR.mEgAsTuFf: No etpä näytä osaavan saatana...

TENHUNEN: Onkos pojilla paljon odotuksia siitä mitä kaikkee työ löyvätte sieltä Internetistä kun pääsette surffaamaan siellä?

wArlord: Myö kyllä oekeesti käytetään jo Intternettii...

mR.mEgAsTuFf: MUTTA EI VITTUSOIKOON "SURFFATA" SIEL SAATANA!!

TENHUNEN: Eli työ ette oo vielä päässy kokkeilemmaan Internetissä surffaamista, minä pistän vaikka näin.

mR.mEgAsTuFf: NO MUA EI VITTU EES KIINNOSTA KOKO "SURFFAAMINEN"! TÄYSIN AIVOKUOLLEITTEN LAMERIEN PASKAA!!

TENHUNEN: Eli sinnuu kiinnostaa enemmän pelien pellaaminen sitten? Vai Vöördillä näppäileminen?

mR.mEgAsTuFf: No vittu, mites olis vaik DEMOKOODAUS, WAREN TREIDAUS, KANNUJEN PITO, MESSUILU, IRCCAUS, SERVERIEN ROOTTAUS -

kHanatik: Myös neurobiofeedback ja muut okkulttiset sovellukset, samoin kuin ircissä ja muualla toimivat ihmistenmanipulointibotit.

TENHUNEN: Ai joo, eli semmoset pelit. No minä laitan vaikka ne pelit sitten tähän. Olikos se Doom se mitä työ pellaatte?

mR.mEgAsTuFf: EI OLLU!

HEIKKI: Kyllä niitä suattas kiinnostoo ne lypsykonetietokonneettii, niistä aenae on hyötyy -

mR.mEgAsTuFf: JA VITUT KIINNOSTA!

TENHUNEN: Lypsykonetietokonneet, joo, tuo on hyvä, soppii minun mielestä tosi hyvin lieteveteläisyyteen.

mR.mEgAsTuFf: (Mrrrh...)

TENHUNEN: Tämä juttu alkas kuulkaas olla jo tässä. Voitasko myö ottaa vielä pari kuvvaa, vaikka niitten teijän tietokonneitten kanssa?

RITU: No tokkiisa! Mikan huone on tuolla yläkerrassa, että sieltä varmaannii suap hyvvii kuvvii...

TENHUNEN: No, mennäänpäs sitten sinne...

mR.mEgAsTuFf: JA VITUT MENNÄÄ!

mR.mEgAsTuFf: VITTU, KUULITTEKO SAATANA!?

== Mekan huone ==

TENHUNEN: Nonnih, siinähän se ATK-pääte onkin. Sinunko se on?

mR.mEgAsTuFf: Joo...

TENHUNEN: Minkämerkkinen se on?

mR.mEgAsTuFf: No ei silloo mitää varsinaist merkkii -

TENHUNEN: Se on varmaan Commondore? Sehän on lasten keskuudessa suosittu merkki.

kHanatik: Se on IBM PC -yhteensopiva tietokone, mutta minulla on kyllä käytössäni myös Commodore-merkkisiä -

TENHUNEN: No selvä, minäpä laitan siten tähän juttuun että Commondore.

mR.mEgAsTuFf: NO VITTU jos laitat nii saat sit edes kirjottaa sen oikein -

TENHUNEN: Voisitko sinä vaikka mennä istumaan siihen sen ääreen -

mR.mEgAsTuFf: EN VOIS!

wArlord: Minä voen mennä jos Meka ei suostu -

TENHUNEN: Elä sinä mee, eihän sinulla oo ees rillejä. Laitetaan vaikka sinut...

nEopardy: Minutko?

TENHUNEN: Joo. Istu silleen oikein lähellä, naama kiinni päätteessä niinku työ nörtit ylleensä teette...

mR.mEgAsTuFf: MITKÄ VITUN NÖRTIT?

nEopardy: No selevä, mennään...

mR.mEgAsTuFf: JÄTKÄ TUNNUSTAA OLEVANSA JOKU VITUN SÄÄLITTÄVÄ NÖRTTI SAATANA!!

TENHUNEN: Nyt on kuva otettu... otettasko myö kanssa joku yhteiskuva teistä?

mR.mEgAsTuFf: MÄ EN AINAKAA SUOSTU SAATANA!

wArlord: No minä voen suostuu...

kHanatik: Mutta minä en.

wHitedodge: Enkä minä!

TENHUNEN: No, otetaan teistä kahesta vaikka semmonen kaverikuva sitte.

wArlord: No selevä.

TENHUNEN: Menkääs siihen lähekkäin ja hymyilkääs vähän...

TENHUNEN: Teitä ei varmaan tytöt kauheesti vielä kiinnosta, kun teillä on nämä teijän tietokonneet?

wArlord: No ite asiassa meillä on meijän ruupissakkii kyllä -

TENHUNEN: Vähän arvelinkin että ootte sen verran nörttejä ettei oo vielä tytöt eikä viinat tuttuja, heh! Se on hyvä se -

mR.mEgAsTuFf: Haista jo paska...

RITU: RUOKA OLIS VALAMIINA, TULUKEEHAN SYÖMÄÄN!!

TENHUNEN: Nonnih, no siinä taiskin sitten olla kaikki mitä minä tarvihen juttua varten.

== Tupakeittiö ==

HEIKKI: Tuljko hyvät kuvat?

TENHUNEN: Joo, tosi hyvät saatiin.

RITU: Jiäkeehän tok työkii syömään poronkäristystä -

TENHUNEN: Minulla on valitettavasti jo hieman kiire kotiin. Olisi kyllä ollut mukava jäädä syömään ja rupattelemaan vielä lisää!

RITU: No eepä voe mittää sitte. Olj oekee mukava ku kävittä!

TERTTU: Oljhan tuo tokkiisa!

TENHUNEN: Että eipä muuta kun hyvät illanjatkot teille! Juttu ilmestyy sitten varmaankin perjantain lehessä.

RITU: Ja jos on vielä jottae kysyttävvee jutusta nii soettakee vaekka minulle!

TENHUNEN: No selvä homma! Hyvät illanjatkot!

HEIKKI: Joko sitä porroo piäsis lappoomaan laataselle?

RITU: Joo, siitä vua!

TERTTU: Telkkarinki voes laettoa piälle, sieltähä alakaat uutiset ihan justiisa!

wHitedodge: Minä voin laittaa.

UUTISANKKURI: Hyvää iltaa TV-uutisista.

UUTISANKKURI: Poliisi aikoo säästää talousrikosten tutkintakustannuksissa houkuttelemalla veronkiertäjät ilmiantamaan itse itsensä.

UUTISANKKURI: Israelin uusi pääministeri Benjamin Netanjahu vakuuttaa tuhoavansa kaikki, jotka uhkaavat hänen rauhanponnistelujaan.

UUTISANKKURI: Yli kaksisataa ihmistä on loukkaantunut Manchesterissa Englannissa äärikatolilaisten autopommi-iskussa.

UUTISANKKURI: Poikkeuksellisen raaka veriteko on paljastunut Joensuussa, Pohjois-Karjalassa.

wArlord: No voe helevetti, se piäs samantien valtakunnanuutisiin!!

HEIKKI: Hyss!

UUTISANKKURI: 17-vuotias kuopiolaisnuorukainen surmattiin kirvettä ja rautaputkia käyttäen tämän vuoden huhtikuussa.

UUTISANKKURI: Surman jälkeen uhrin ruumis paloiteltiin, ja palat kaivettiin Joensuun ratapihalla sijaitsevan hylätyn varastorakennuksen alle.

TERTTU: Kiesus siunakkoh!

UUTISANKKURI: Veriteosta epäillään neljää teini-ikäistä poikaa, jotka ovat kotoisin Joensuusta ja sen naapurikunnasta Liperistä.

wArlord: Olj niitä kyllä vähän enemmän...

UUTISANKKURI: Rikoskomisario Kari Mähönen, onko meillä jo tietoa tekijöiden motiivista?

MÄHÖNEN: Tähänastisten tutkimusten valossa näyttäisi aika selvältä, että veriteon taustalla on saatananpalvonta.

mR.mEgAsTuFf: Mitä vittuu?

MÄHÖNEN: Epäiltyjen huoneista on löytynyt runsaasti saatananpalvojien esineistöä, kuten synkkiä julisteita ja hevimusiikkiäänitteitä.

MÄHÖNEN: Tämän perusteella tutkimusryhmämme pitää sataprosenttisen varmana, että surman motiivina on saatananpalvonta.

UUTISANKKURI: Meillä on nyt puhelimessa saatananapalvonnan erikoisasiantuntija, herätysteologi Jyrki Jyrkänne.

UUTISANKKURI: Herätysteologi Jyrkänne, kuinka tällaiset veriteot voitaisiin vastaisuudessa välttää maassamme?

JYRKÄNNE: Peräänkuulutan tässä etenkin vanhempien vastuuta. Vanhempien tulisi tunnistaa saatananpalvonnan merkit hyvissä ajoin.

UUTISANKKURI: Mitkä ovat näitä saatananpalvonnan merkkejä?

JYRKÄNNE: Roolipelien pelaaminen, hevimusiikki, muutenkin kaikenlaiset epätavalliset kiinnostuksenkohteet...

UUTISANKKURI: Mitä vanhempien pitäisi tehdä, jos he huomaavat lapsissaan näitä saatananpalvonnan merkkejä?

JYRKÄNNE: Lapset tulisi välittömästi pakotta takaisin Jeesuksen Kristuksen varjeluksen alle. Vapahtajamme sanoo Johanneksen evankeliumissa -

mR.mEgAsTuFf: VITTU MITÄ URPOI SAATANA!! EI NE MITÄÄ SAATANANPALVOJII OLLU KU VITTU SKINEI!!

HEIKKI: No eekö siellä Jovensuussa päen ou nuorisosta muutennii melekee kaekki niitä kinejä?

kHanatik: Omien havaintojeni mukaan skinejä kylläkin on joensuulaisnuorista vain pieni vähemmistö.

wArlord: Ja eekö ne ou siellä mukiloinu jottae somalipakolaesija jo ennennii? Kyllä pitäs vähän soetella kelloja jo -

OH7MO: No, nytte ei ou ennee vällii millään kinihommilla, kun julukisuuvven valokeila on suatanampalavonnassa.

OH7MO: Elikkäs teejjän täätyy tästä lähtiin välttee viimeseen asti sitä että kukkaan yhistäs teitä millään tavalla tuohon Jovensuun murhaan!

HEIKKI: Justiisa! Kaekki vähännii suatanampalavontaan viittaava poekkeen omista huoneista. Ja joka iikka rippileirille -

mR.mEgAsTuFf: Mä en kyl kovin mielellään menis sinne -

RITU: No kyllä sinunnii olis hyvä lähtee!

OH7MO: Minäkii kyllä ehottomasti kannattasin sitä. Teejjän maeneen kannalta -

mR.mEgAsTuFf: ME EI HALUTA MITÄÄ KRISTITYN MAINETTA SAATANA!

HEIKKI: No, miettikee yön yli, mutta sanompa vua jotta MEILLÄ AEKUSILLA ON KYLLÄ KONSTIJA SEN VARMISTAMISEKS ETTÄ MÄNETTE SINNE PERKELE!

wArlord: Minä voesin aenae yrittee puhhuu noille muille vähän järkee piähän -

kHanatik: Mutta minua ja wHitedodgea ette saa! Emme edes kuulu evankelisluterilaiseen kirkkoon -

HEIKKI: Ihan sama kuulutteko, mutta JOS EI TEITÄ NÄVY LEIRIPAEKALLA JUHANNUKSEN JÄLÄKEEN NIIN TULLOO SEORAAMUKSIA!

RITU: Justiisa!

««-  · CWU MEMOiRS 0x71 ·  nExT cHApTeR -»»