Tankeroenglannin opas

Ääntäminen

"Understand" tulee aina lausua [ändöständ]. Turha yrittääkään mitään a:n tapaista alkuun, suomalaiselta menee vain kieli solmuun.

Sananloppu "-tion" lausutaan joko [ssön] tai [sson] riippuen siitä, millaisia vokaaleja edellä on: station [steissön], activation [äktiveissön], solution [soluusson], revolution [revoluusson], position [pousiisson].

Samoin "-er" lausutaan joko [ör], [or] tai [er], riippuen vähän siitä, mikä parhaiten sopii suomalaiseen suuhun: number [nampor], power [pauvor], customer [kastomer], maker [meikkör], manager [mänitsör].

R-äänne kuuluu välillä lausua amerikkalaisittain, välillä suomalaisittain, ja välillä jättää kokonaan pois (vokaalin jäljessä). Mitään yhtenäistä logiikkaa R:n ääntämisessä ei saa olla, paitsi kiroillessa se lausutaan aina suomalaisittain: motherfucker [matorrfakorr] tai [mätörrfäkörr].

Suhuäänteet ovat tunnetusti hankalia, joten niiden lausumiseen ei kannata nähdä kovin paljoa vaivaa. Sanan alussa olevan sh:n voi ehkä yrittää lausua niin kuin kuuluukin, mutta muualla kaikki suhuäänteet vain reilusti s:nä ja ts:nä. Esimerkkejä: George Bush [tsoots pus], climate change [klaimotseins], special [spesöl], dangerous [deintsöres], zero [tsiirou], luggage [lakits], exaggerate [iksätsöreit].

Jos kuitenkin kiroillaan tai hienostellaan, niin silloin kaikki ässät kannattaa lausua äššinä: satan [šeitan], solution [šoluuššon].

Myös B- ja G-äänteet ovat sen verran hankalia, että ne kannattaa aina lausua P:nä ja K:na, myös sanojen alussa. Ainoa sana, jossa saa yrittää lausua B:n on blease [bliis], jota tosin kuuluu käyttää mahdollisimman harvoin.

Paino aina ensimmäisellä tavulla! Eihän sitä muuten erota, mistä sana loppuu ja toinen sana alkaa: [juu aar VEri IMpotant PÖÖsön]. Poikkeuksen voi tehdä vain sanassa Helsinki, jossa paino on toisella tavulla: [hell-SINki].

Sanoja ei myöskään saa lausua yhteen, etteivät ne sekoittuisi toisiinsa! Ei siis [teikköpreik] vaan [teik-ö-preik]. Poikkeuksen saa tehdä yleisten sanontojen kohdalla, esimerkiksi come on [kamoon].

Jos lausuttavaksi on tulossa hankalan paljon konsonantteja peräkkäin (neljä tai enemmän, joskus kolmekin on ylivoimainen määrä), voi konsonantteja tiputella reilusti pois: next stop [nekstop], exactly [iksäkli].

TH-äänteet lausutaan aina T:nä. Jos halutaan hienostella, niin T:n jälkeen voi myös ääntää erikseen H:n: [ai t'hink t'hät t'hiš iš veri kuud šoluuššon].

Kirjainyhdistelmä "ea" lausutaan aina i:nä: "head" [hiid], "header" [hiider], "thread" [triid], "bear" [piör]. Vastaavasti "oo" lausutaan aina u:na: "flood" [fluud], "blood" [pluud].

Olympialaiset lausutaan tankeroenglanniksi [olumppiks] tai [olumppians].

Sanasto

Älä käytä "arm"- ja "leg"-sanoja! Käsi kääntyy aina sanalla "hand" ja jalka sanalla "foot": "she has so beautiful long foots". Ja kuten esimerkissä näkyy, epäsäännöllisiä monikkoja ei tankeroenglannissa ole olemassakaan.

Brittien kanssa keskusteltaessa täytyy aina viitata heidän kotimaahansa sanalla "England". Itäeurooppalaisten ja venäläisten kanssa keskusteltaessa taasen on muistettava, että slaavi on tankeroenglanniksi "slave".

Jos sana on yhdyssana suomessa, niin se on sellainen myös tankeroenglannissa. Lisäksi yhdyssanat voi aina kääntää sana kerrallaan: omakotitalo = ownhomehouse, tasavalta = flatpower, korkeakoulu = highschool, siviilipalvelus = civilservice, kirosana = curseword.

"Sataa lunta" on tankeroenglanniksi "snow is raining", "snow rains", "there is raining snow" tms. "Sataa räntää" on taasen "there is raining 'räntä' (finnish snow)".

Jos jokin sana kuulostaa ulkomaalaiselta, niin tankeroenglanninkielinen vastine voidaan johtaa suoraan siitä: silikonit = silicons [silikoons], vokaali = vocal [vokaal], appelsiini = appelsine [appelsiin], miljardi = miljard [miljaard], bensiini = bensine [pensiin], novelli = novel [nouvvel], romaani = roman [röymään], Islanti = Island [island], konkurssi = concourse [konkurs], kokki = cock [kok], jne. jne.

Kielioppi

Määräiset artikkelit (the) jätetään yleensä pois. Niitä käytetään vain jos oikein halutaan olla korrekteja ja hienostella, esimerkiksi toivotuksessa "Welcome to the Finland" [velkkam tuuto finland]. Sallittuja ääntämisasuja the-sanalle ovat [tö], [te], [to] ja [ti].

Epämääräinen artikkeli (a, an) kuuluu aina jättää pois etenkin sellaisista ilmauksista kuin "a few" tai "a little". Eihän siinä merkitys muutu, eihän?

Omistussuhteen ilmaiseminen of-prepositiolla on aivan liian hankalaa suomalaiselle, joten parempi käyttää ruotsistakin tuttua s-genetiiviä: Suomen Tasavalta = Finland's Flatpower. Jos oikein halutaan hienostella, niin sitten käytetään tietysti of-genetiiviä mutta omalla hauskalla tavallaan: "cakes of my mother's are very goods".

Kaikenlaiset juhlat ja tapahtumat ovat aina monikollisia tankeroenglannissa jos ne ovat monikollisia suomessa, Esimerkiksi juhlat = parties, häät = weddings, hautajaiset = funerals.

Kirjoittaminen

Englannin kielen "probably"-sana kirjoitetaan tankeroenglanniksi "propably" ja lausutaan [propapli]. "Crazy" kirjoitetaan "grazy" ja "chance" puolestaan "change", joka lausutaan täysin satunnaisesti ja tarkoituksesta riippumatta joko [tsääns], [tseints], [tsäänts] tai [tseins].

Koska suomalainen ei erota G:tä ja Q:ta toisistaan, vaan käyttää molemmista vänkyröistä nimitystä "guu", ei eroa nähdä myöskään tankeroenglannissa. Esimerkiksi sanat "guest" ja "quest" saa aina sotkea keskenään.

Jos sanan lopussa on s-pääte, kannattaa kirjoitettaessa aina laittaa varmuuden vuoksi sen eteen heittomerkki: "Who need's it?". Kannattaa myös muistaa, että "his" on tankeroenglanniksi "he's" ja "her" taasen "her's".

Tankeroenglantia kirjoitettaessa tulee myös aina muistaa suomen kielen pilkku- ja alkukirjainsäännöt! "I speak english, because i think, that it is important."

Jos tankeroenglannin kirjoittaja haluaa käyttää sanaa, jolle ei löydy englanninkielistä vastinetta, voi ongelman kiertää käyttämällä suomenkielistä sanaa lainausmerkkien sisällä: "We in Finland wish happy "vappu" to all our customers in India!" Perään voi tietysti lisätä sulkuihin jonkinlaisen ympäripyöreän selityksen sanan merkityksestä, kunhan selityksessä on vähintään kerran sana "Finland" tai "finnish": "We in Finland wish happy "vappu" (finnish holiday) to all our customers in India!"

Kulttuuriseikat

Jos seurueeseen tai muuhun ryhmään kuuluu suomalaisten lisäksi yksikin henkilö, joka ei osaa suomea, niin ryhmässä tulee puhua aina pelkästään tankeroenglantia. Keskustelunaiheesta tai keskusteluun osallistuvista henkilöistä riippumatta.

Kohteliaisuudet tulee aina vääntää suomalaisen passiivikiertelyn kautta: ei siis "one beer, please" vaan esimerkiksi "one beer would be needed" tai "would it be possible to get one beer?" tai "i want that one beer would be given to me". Puhekumppaniin viittaamista ja please-sanaa tulee välttää viimeiseen asti.

Metrit tulee aina huolellisesti muuntaa jaloiksi ja kilogrammat paunoiksi, vaikkei yleisössä olisi yhtään amerikkalaista tai edes brittiä.

Samoin esimerkiksi koulujärjestelmään liittyvät sanat tulee kääntää amerikkalaisiksi ja brittiläisiksi vastineikseen, esimerkiksi lukio on aina "high school" . Tietenkään ei sovi unohtaa, että "high school" tarkoittaa tankeroenglannissa myös korkeakoulua.

Ei kannata sanoa pelkästään "we" tai "here", jos voi sanoa "we in Finland" tai "here in Finland". Näin kaikille tulee varmasti selväksi, että olet suomalainen, ja lisäät osaltasi Suomen arvostusta maailmalla!

Omituisia suomalaisia sananlaskuja kannattaa aina väkisin kääntää tankeroenglanniksi vain jotta saisi liitettyä siihen sivuhuomautuksen "as we say in Finland".

Keskustelu tulee aina kun mahdollista kääntää jotain kautta joko talvisotaan tai saunaan. Jos tilanne ei anna myöten, niin kannattaa siitä huolimatta yrittää edes talvisota- tai sauna-aiheisia sananlaskuja.

Kaikki omat mielipiteensä tulee myös aina yleistää kaikkien suomalaisten mielipiteiksi. "We in Finland think that Lordi is very good music." [vii in finland tink tät loordi is veri kuud muusik]