24H Ympärivuorokautinen. BBS voi olla 24H, jos sillä on oma node.

286 Intelin 16-bittinen 80286-prosessori tai siihen pohjautuva PC-kone. OS/2 Warpin, Linuxin ja Windows 95:n kaltaiset käyttöjärjestelmät vaativat 32-bittisen prosessorin eivätkä siis toimi 286:ssa.

386 Intelin 32-bittinen 80386-prosessori tai siihen pohjautuva PC-kone.

486 Intelin 32-bittinen 80486-prosessori tai siihen pohjautuva PC-kone. Uutena kotikäyttöön ostetut PC:t ovat 1990-luvun puolivälissä yleensä nelikasikutosia.

4DOS Kehittyneempi komentotulkki DOS-käyttöjärjestelmille.

90 Helsingin verkkoryhmän/teleliikennealueen suuntanumero, nykyinen 09.

95X Etelä-Savon teleliikennealue eli nykyinen 015. Lisäksi oli toinenkin 95X-alue, Kymi (05).

971 Kuopion verkkoryhmän suuntanumero.

978 Pielaveden verkkoryhmän suuntanumero. Verkkoryhmään kuuluvat tässä maailmassa Pielavesi, Keitele ja Lietevesi.

97X Pohjois-Savon teleliikennealue eli nykyinen 017. Lisäksi oli toinenkin 97X-alue, Pohjois-Karjala (nykyinen 013).

ACiDDraw Amerikkalaisen ACiD-ansitaideryhmän grafiikkaeditoriohjelma.

ajuri Laitemallikohtaista koodia sisältävä ohjelmamoduuli, jonka avulla sovellusohjelmat käyttävät kyseistä laitetta. Toki ohjelma voi tukea laitetta suoraankin, jolloin erillistä ajuria ei tarvita.

aksut Käyttöoikeudet.

alue, area 1. Teleliikennealue. 2. BBS:n sisäinen kategoria messuille tai tiedostoille, vrt. konffi. Messualueet vertautuvat nyyssiryhmiin tai alafoorumeihin, tiedostoalueet hakemistoihin.

AGA 1990-luvulla markkinoille tulleiden Amigoiden (esim. 1200:n) apupiirisarja, jonka tärkeimmät uudistukset liittyvät grafiikkaan.

AmiExpress Etenkin skenellä suosittu Amigan BBS-ohjelmisto. Muistuttaa PCBoardia.

Amiga Keskeisimpiä kotitietokoneita 80-90-lukujen vaihteessa. Monin tavoin PC:tä kehittyneempi laitteisto vielä 90-luvun puolivälissä huolimatta Commodoren konkurssista.

AMOS Etenkin pelintekoon tarkoitettu Amigan BASIC-ohjelmointiympäristö.

ansi 1. BBS:ien käyttämä ANSI X3.64 -päätteenohjausstandardi ja etenkin sen PC-toteutus. 2. Ansi-värikoodeilla väritetty PC-merkkigrafiikkakuva.

Anti-Lamer Corporation Yksi ensimmäisiä lamecaptureiden tekoon erikoistuneita gruuppeja.

arpeggio 8-bittisten koneiden musiikille ja chiptuneille ominainen tekniikka, jossa saman soinnun säveliä toistetaan useita kymmeniä kertoja sekunnissa.

ascii 1. 1960-luvulla määritelty merkistö, johon käytännössä kaikki myöhemmät tietokoneiden merkistöt perustuvat. 2. ASCIIn laajennettu versio, johon kuuluu myös muita merkkejä (kuten PC:n grafiikkamerkkejä). 3. Merkkigrafiikkakuva, jossa ei käytetä ansi-värikoodeja.

Asmone Amigalle saatava assembly-ohjelmointiympäristö.

assembly, assy Symbolinen konekieli. Raudanläheisin tapa ohjelmoida tietokonetta ja siksi mm. demoryhmien suosiossa.

Assemblyt, Assyt Vuodesta 1992 asti pääkaupunkiseudulla järjestetty demotapahtuma, johon osallistui liki alusta asti myös skeneen kuulumattomia tietokoneharrastajia. Kutsuttiin 90-luvun puolivälissä myös "messuiksi" - jo ennen kuin tapahtuma siirtyi messuksekukseen.

ATDP, ATDT Hayes AT -modeeminohjauskielen soittokomennot: Dial Pulse (pulssivalinnalle) ja Dial Tone (äänitaajuusvalinnalle).

ATK Automaattinen tietojenkäsittely eli tietotekniikka. Myöhemmin yleistyi lyhenne IT.

AUTOEXEC.BAT Komentojonotiedosto, jonka DOS-käyttöjärjestelmä ajaa käynnistyessään.

Auditek Suomalainen koulujen kielistudioita valmistanut firma, jonka tuotteisiin kuului myös CP/M-kone AMC-100.

backdoor Ohjelman tai järjestelmän takaovi, jonka kautta pääsee tekemään asioita, joihin ei normaalisti olisi oikeuksia.

BASIC Aloittelijoille tarkoitettu ohjelmointikieli, jonka tulkki on useimmissa 8-bittisissä koneissa sisäänrakennettuna.

BAT MS-DOSin komentojonotiedosto.

baudi Yleisessä puheessa sama kuin bps eli bittiä sekunnissa, vaikka oikeasti tarkoittaa eri asiaa.

BBBS Varsinaissuomalainen PC:n BBS-ohjelmisto. Jonkin verran Unix-henkisempi kuin PCBoard ja SBBS.

BBS Modeemin avulla lankapuhelinverkkoon kytketty palvelinkone. Ajaa BBS-ohjelmistoa, joka mahdollistaa viestinvälityksen ja tiedostonvaihdon. Muita nimityksiä boksi, purkki, kannu.

Bilderberg Maailman poliittisten ja taloudellisten vaikuttajien salaseura. Pitää vuosikokouksensa vuosittain eri paikoissa, vuonna 1994 Helsingissä.

blackbox Puhelinlinjan ja modeemin väliin kytkettävä laite, joka huijaa analogisen keskuksen olemaan antamatta laskutussykäyksiä. Tosimaailmassa blackbox oli vastaanottavassa päässä (esimerkiksi purkkikoneessa), mutta CWU-todellisuuden "darkbox" voi olla soittavassakin päässä.

boksi, boxi BBS.

boottidisu Joidenkin kovalevyttömien tietokoneiden boottaamiseen vaatima levyke.

botti Tavallista käyttäjää esittävä tietokoneohjelma etenkin IRC:ssä.

bps Bittiä sekunnissa, tiedonsiirtonopeuden mittayksikkö.

bufferi Puskuri, muistialue väliaikaiseen datan tallennukseen.

bumpmappi 1. 2D-pinnan varjostuksessa käytettyjä pinnanmuotoja kuvaava taulukko. 2. 2D-demoefekti, jossa valonlähdettä liikutellaan epätasaisen 2D-pinnan yläpuolella.

Burzum Norjalaisen kirkonpolttajan Varg Vikernesin yhden miehen black metal -"bändi".

BUSY Viesti, jonka modeemi antaa, jos soiton kohteena oleva puhelinlinja on varattu.

BZ BBBS:n sisäinen skriptikieli. Vastaa PCBoardin PPL/PPE:tä.

bytet Tavut, BBS:ään siirretty tavumäärä.

caller-id Puhelinkeskuksen tarjoama palvelu, jolla puhelun vastaanottaja pystyy saamaan selville, mistä numerosta soitto tulee.

capture, cappi 1. Termiksen eli pääte-emulaattorin toiminto, joka tallentaa kaikki linjalla liikkuvat merkit tekstitiedostoon. 2. Tällainen tekstitiedosto, joka yleensä sisältää chattilogin, ks. lamecapture.

cd-rip Alkujaan CD-ROMilla julkaistun PC-pelin korppu- ja BBS-levitykseen tarkoitettu riisuttu piraattiversio. **

CD-ROM Tiedon tallennukseen käytetty irrallinen optinen levy, johon mahtuu noin 600 megatavua dataa. Tiedon kirjoittamiseen sopivat CD-R-asemat eivät oleet vielä yleistyneet 90-luvun puolivälissä.

chartti Enemmän tai vähemmän säännöllisesti ilmestyvä lista, johon gruupit ja skenen vaikuttajat on asetettu paremmuusjärjestykseen joko yleisöäänestyksen tai jonkin tilastointimenetelmän avulla.

chatti Reaaliaikainen keskustelu BBS:ssä tai Internetissä. Kahdenkeskisessä BBS-chatissa toisen osapuolen kirjoitus näkyy yleensä täysin reaaliaikaisena (ks. splitscreen-chatteri).

chiptune Pienikokoinen träkkerimusiikkikappale, joka usein muistuttaa 8-bittisten koneiden musiikkia. Myöhemmin sanaa ruvettiin käyttämään myös varsinaisesta, ei-samplepohjaisesta äänipiirimusiikista.

client Asiakasohjelma, jolla otetaan yhteys palvelimeen internetissä (esimerkiksi IRC-client).

colly Collection eli kokoelma, yhteen pakettiin pakattu joukko pienempiä julkaisuja.

Commander Keen 90-luvun alkupuolella suosittu PC:n shareware-tasohyppelypelien sarja.

Commodore Vuonna 1994 konkurssiin mennyt amerikkalainen kotitietokonevalmistaja, jonka tunnettuja tuotteita ovat Suomen ylivoimaisesti suosituin 8-bittinen kotimikro Commodore 64 sekä Amiga.

CONFIG.SYS DOS-käyttöjärjestelmän käynnistysvaiheessa luettava asetustiedosto, jossa mm. asetetaan puskurien kokoja ja ladataan ajureita muistiin.

cosysop, cossi BBS:n apulaisylläpitäjä. Ei välttämättä teknisesti mitään muuta kuin tavallinen käyttäjä, jolla on muita suuremmat oikeudet.

CP/M Suosituin toimistotietotekniikan käyttöjärjestelmä ennen PC:n ja DOSin valtakautta.

CWU C00LeS WaReZ UNiON. PC-yhteensopiviin tietokoneisiin keskittyvä kuvitteellinen savolaisgruuppi, jonka koettelemuksia PC-lamerit-sarja seuraa.

CWUnet CWU:n ylläpitämä BBS:ien välinen viestiverkko. CWUnet 2.0 puolestaan tarkoittaa Hautataipaleen kuparilankapohjaista paikallisverkkoa.

dayz Piraattijulkaisun ikä päivissä.

DCC Direct Client-to-Client, IRC-asiakasohjelmien välinen protokolla, joka mahdollistaa esimerkiksi tiedostonsiirron.

darkbox Ks. blackbox

demo 1. Skeneryhmän ohjelmointi-, grafiikka- ja musiikkitaitoja esittelevä ei-vuorovaikutteinen tietokoneohjelma. 2. Tietokoneohjelman esittelyversio.

demoefekti Demossa käytetty, ohjelmoimalla toteutettu graafinen temppu.

DESQview 80-90-lukujen vaihteessa suosittu PC-käyttöjärjestelmä DOS-ohjelmien moniajoon.

dialup Modeemisoittosarja.

dirikka Hakemisto tai uudemmassa kielenkäytössä kansio.

disketti, disu, diski Ks. levyke.

distro 1. Distribution site: BBS, jossa tietyn gruupin kaikki julkaisut ovat virallisesti saatavilla. 2. Jakelupaketti, esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmän.

dizzi FILE_ID.DIZ-tiedosto.

doori BBS-käyttäjälle tarjolla oleva peli tai muu ulkoinen ohjelma, vrt. backdoor.

Doom Minäperspektiivistä kuvattu monen pelaajan räiskintäpeli PC:lle.

DOS, dossi PC:n MS-DOS ja muut sen kanssa yhteensopivat komentorivivetoiset käyttöjärjestelmät.

down Poissa linjoilta.

dowloadata, donata Vastaanottaa tiedosto modeemin yli BBS:stä.

effu, efekti Demoefekti.

elektroninen postilaatikko BBS.

elitekirjoitus Kirjoitustyyli, joka käyttää isoja ja pieniä sekaisin ja myös joskus korvaa kirjaimia muilla merkeillä. Myöhempiä nimityksiä leet, 31337, 1337.

elite 1. Yleisesti parempi tai ylempiarvoinen ihminen tietokonealakulttuurissa. 2. Adjektiivina: hyvä, huippuluokkainen, eliteiden suosima.

email Internet-sähköposti.

Ethernet Lähiverkkojen käyttämä matalan tason pakettiprotokolla.

fake, feikki Väärä nimi tai handle. Jos on useampi saman nimen käyttäjä, niin näistä vain yksi voi olla oikea ja loput ovat feikkejä.

fame, feimi Gruupin tai skeneläisen maine, joka kertyy julkaisuilla ja muilla saavutuksilla.

FidoNet Suurin ja tunnetuin BBS-netti, tunnettu käsittämättömästä sääntöbyrokratiastaan.

file, filu Tiedosto.

FILE_ID.DIZ Tiedostopakettiin sisältyvä kuvaustiedosto ("Description In ZIP"), jonka sisällön BBS:t näyttävät tiedostolistauksissaan.

fire-efekti Keskiarvonlaskentaan perustuva demoefekti, joka muistuttaa palavaa tulta.

frame Yksittäinen kuva tietokoneanimaatiossa. Jos kuva vaihtuu demoefektissä joka näytönvirkistyksellä, sen sanotaan "menevän frameen".

Freenet Finland Valtiollisten tahojen vuonna 1993 koululaisille ja opettajille perustama Internetiin kytketty BBS-tyylinen palvelu, joka oli monille nuorille ensikosketus Internetiin.

FTP Internetin tiedostonsiirtoprotokolla. Tiedostovarastoja eli FTP-sitejä on sekä julkisia että yksityisiä.

Future Crew Suomen maineikkaimpia PC-demoryhmiä 90-luvulla, tunnetuin tuotos Second Reality.

GateNet Kuvitteellinen savolaisten BBS:ien messunetti.

GIF Yleisin kuvatiedostojen formaatti BBS:issä ennen JPEG-tiedostojen esiinmarssia. Suurin osa jaossa olleista GIFeistä oli luonnollisestikin pornoa.

Global War RISK-lautapelin BBS-käyttöön sovitettu versio.

gouraud-sheidaus Varjostustekniikka, jossa värin kirkkaus interpoloidaan joka pikselille erikseen sen sijaan että kaikki polygonin pikselit olisivat samanvärisiä.

gruuppi Nimetty ryhmä, joka vaikuttaa demo-, piraatti- tai muussa skenessä.

GSM Digitaalinen matkapuhelinverkko.

handle Skenellä käytetty nimimerkki, joka korvaa henkilön oikean nimen. Erona nickiin on se, etteivät handlet liity mihinkään tiettyyn tekniseen järjestelmään.

hangupata Katkaista puhelinyhteys.

Hiace Toyota Hiace -pakettiauto.

hosti, hostname Internetissä näkyvä koneen osoite, IP-osoitteen selväkielinen vastine.

HPA Hacking/Phreaking/Anarchy: tiedostoja, jotka käsittelevät erilaisia lainvastaisia asioita.

HPY Helsingin Puhelinyhdistys.

imuttaa, imuroida Ks. downloadata.

invitiaatio, invi Kutsu saapua fyysisesti johonkin paikkaan. Yleensä demon tai tekstitiedoston muotoon laitettu.

infofile Gruupin julkaisujen mukana tuleva tekstitiedosto, joka esittelee gruupin. Yleensä .NFO-päätteinen.

IP Internet-protokolla. Ns. IP-osoitteita käyttävä pakettiviestintätapa, jonka päälle sellaiset Internetin palvelut kuin WWW tai IRC on toteutettu.

IRC Oululaisen Jarkko Oikarisen vuonna 1988 kehittämä Intenetin keskustelujärjestelmä, joka oli suosionsa huipulla vuosituhannen vaihteessa.

IRL In Real Life, lihatodellisuudessa.

joogalento 90-luvulla eduskuntaan pyrkineen Luonnonlain puolueen ylistämä maailmanparannustekniikka, jossa joogaajat tekevät keskittymiskykynsä avulla pieniä lentopyrähdyksiä.

JPG, JPEG Etenkin valokuville hyvin sopiva kuvatiedostoformaatti. Etuna aikaisempaan GIFiin verrattuna on suurempi värimäärä ja parempi laadun ja tiedostokoon välinen suhde.

Juhla Iisalmessa useasti 90-luvulla järjestetty demotapahtuma.

jury Demokilpailun tuomaristo, joka päättää, mitkä teokset pääsevät suurelle yleisölle esitettäväksi.

kannu BBS.

kapture, kappi Ks. capture.

kepu, keskustapuolue Valtapuolue Lieteveden kaltaisten maalaiskuntien paikallispolitiikassa.

keskeytys Signaali, jolla ulkoinen laite tai piiri voi ohjata prosessorin suorittamaan omaa koodiaan. Tarkasti ajastettu koodi vaatii, ettei sen aikana reagoida keskeytyksiin.

kilju Nuorison keskuudessa suosittu, hiivan ja sokerin avulla käytetty alkoholijuoma.

kirkonkylä Maalaiskunnan keskustaajama, jossa on kirkko ja lähes kaikki kunnan palvelut.

kola Lumen pihasta poistamiseen tarkoitettu työnnettävä apuväline.

kompo Kilpailu, jonka voi järjestää livenä demopartyillä tai onlinenä BBS:ssä tai Internetissä. Yleensä demoihin, grafiikkaan tai musiikkiin liittyvä.

konffi 1. Konferenssi, PCBoardin ja AmiExpressin nimitys viesti- ja tiedostoalueille (ks. alue). 2. Konfiguraatio, ohjelman asetukset.

koodit Lähdekoodit, tietokoneohjelman ihmisystävällinen esitysmuoto.

kopsata Kopioida.

korppu 90 x 94 millin (tai jenkkiläisittäin 3.5 tuuman) levyke, johon mahtuu normaalisti enimmillään 1440 kilotavua dataa.

kovalevy, kovari Tietokoneen sisään asennettu kiinteä levymuisti.

KPY Kuopion Puhelinyhdistys.

kruuppi Ks. gruuppi.

kuso, QSO Yhteys, alkujaan radioamatööritermi. Myös BBS:iin soittelemista kutsutaan kusoiluksi.

kutsu Radioamatöörin "handle", joka on lyhyt kirjain- tai numerosarja.

käyttis Käyttöjärjestelmä. Käyttäjätunnus on tunnari.

lame Yleinen negatiivinen adjektiivi, jolla viitataan etenkin lamerien tekemisiin.

lamecapture BBS:issä maineenlokausmielessä julkaistu, yleensä chat-logia sisältävä capture-tiedosto jostakusta "lamerista".

lameri, laama Yleisesti huonompi tai alempiarvoinen ihminen tietokonealakulttuurissa.

Larry Leisure Suit Larry, Sierran eroottisvivahteisten seikkailupelien sarja.

lastcallers BBS:n näyttämä lista edellisistä yhteydenottajista.

levyke Disketti, tiedon tallennukseen käytetty irrallinen magneettilevy. Isommat ja vanhemmat ovat nimeltään lerppuja, uudemmat ja pienemmät korppuja.

Lietevesi Kuvitteellinen savolaiskunta, joka sijaitsee tosimaailman Lieteveden, Pielaveden ja Keiteleen välimaastossa.

liitsata Halveksuva ilmaus downloadaamisesta. Käytetään etenkin, jos käyttäjä downloadaa paljon eikä uppaa takaisin lainkaan (jolloin kyse olisi treidauksesta).

Linux Suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä "kotiversio" Unix-käyttöjärjestelmästä (tai oikeammin pelkästään sen ydin eli kernel).

local, lokali 1. BBS:n paikalliset viestialueet (ei verkoissa olevat). 2. Fyysisesti samalla koneella kuin millä BBS pyörii (esim käyttää purkkia lokalina eikä modeemilinjan kautta). 3. Samalla paikallispuhelumaksualueella oleva (localpurkit).

loki, logi Tiedosto, johon tallennetaan esimerkiksi kaikki tietoliikenneyhteyden aikana tapahtuneet asiat.

MBnet MikroBitti-lehden lukijoilleen vuoden 1994 lopulla perustama BBS, eräässä vaiheessa koko maailman suurin PCboard-purkki.

maili Email eli Internet-sähköposti, tai sitten BBS-netin vastaava viesti eli Netmail.

mankka Kasettinauhuri. Alun perin sanaa käytettiin magnetofonista.

memberi, membu Gruupin jäsen.

menu Valikko, BBS:issä merkkipohjainen.

messu Ei-reaaliaikainen BBS-viesti, vertautuu Internetin nyyssiviesteihin ja foorumipostauksiin.

Microsoft DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmistään tunnettu amerikkalainen ohjelmistojätti.

Midas PC-demoissa yleisesti käytetty tracker-musiikin soittokirjasto.

Minix PC:n ja Amiga-mikrotietokoneille tarkoitettu avoimen lähdekoodin Unix. 16-bittinen PC riittää Minixin ajamiseen, mutta toisaalta se ei ole lainkaan niin kyvykäs kuin Linux.

miitti, miitinki Tapaaminen, yleensä livetapaaminen mutta voi tapahtua myös reaaliaikaisessa online-järjestelmässä (esimerkiksi BBS-käyttäjien sovitut samanaikaiset IRC-vierailut).

MikroBitti Suomen ja välillä pohjoismaidenkin suurin tietokonelehti.

Mikropuhe Kaupallinen suomen kielen puhesyntetisaattori, jonka DOS-versio tukee myös PC-piipperiä.

modeemi, motukka, motu Tietokoneen lisälaite, joka mahdollistaa tietokoneidenvälisen yhteydenoton lankapuhelinverkon yli.

modi Tracker-musiikkiohjelman moduuli, eli sekä samplet että nuottidatan sisältävä musiikkitiedosto.

mopo 1. Mopedi. 2. Seitsemäsluokkalainen.

mopokaste Seitsemäsluokkalaisten nöyryyttäminen työntämällä heidän päänsä vessanpyttyyn ja vetämällä se.

MPEG Useita eri video- ja audiopakkaukseen liittyviä formaatteja.

MSX 8-bittisten kotitietokoneiden tyyppi, jolla oli useita valmistajia etenkin Japanissa. Commodore 64:n tärkeimpiä kilpailijoita Suomessa.

netti 1. BBS:ien välinen viestinvälitysverkko, jonka toiminta perustuu pollaussoittoihin, jossa BBS:t vaihtavat verkon viestejä keskenään. 2. Mikä tahansa verkko yleensä, esimerkiksi Internet.

Neuvosto-Savo Pohjois-Savon teleliikennealueen maineikkaimpia BBS:iä 90-luvulla. Iisalmessa.

newari, newu Aloittelija.

NFO Ks. infofile.

nick, nikki IRC:ssä ja muutamissa muissa palveluissa käytetty nimimerkki, vrt. handle.

NO CARRIER Ilmoitus, jonka modeemi antaa yhteyden katkeamisen jälkeen. Carrier tarkoittaa modeemiyhteyden kantoaaltoa.

node 1. Puhelinlinja, johon on kytketty modeemi. 2. Yleisesti verkon solmu, etenkin messunetissä oleva.

nodechatti Monilinjaisen BBS:n linjojenvälinen reaaliaikainen keskustelutoiminto.

Nokia Suomalainen suuryritys, joka valmisti mm. kumisaappaita, autonrenkaita, tietokonelaitteita ja matkapuhelimia.

NPD Non-public domain. Ohjelmista, joiden kopiointi on laitonta.

numba Puhelinnumero.

NUV New User Verification/Vote: tarkistus, joka uuden käyttäjän on ei-julkisessa BBS:ssä läpäistävä saadakseen käyttöoikeudet. Toisena vaihtoehtona on NUP (New User Password).

OOBE Out Of Body Experience, ruumiistairtautumiskokemus.

oikat Käyttöoikeudet.

online Tietoliikenneyhteyden yli tapahtuva.

OS/2 IBM:n Windows-tyylinen PC-käyttöjärjestelmä, jota monet sysopit käyttivät 90-luvulla hyvän moniajonsa ja DOS-tukensa vuoksi.

pappatuna, -tunturi Tunturin 60-, 70- ja 80-luvuilla valmistama mopotyyppi, josta tuli suosittu maalaispoikien keskuudessa.

patterni Tracker-musiikkikappaleen yksittäinen, yleensä muutaman sekunnin mittainen rakenneosa.

PC IBM PC -yhteensopiva tietokone.

PCBoard Amerikkalainen PC:n BBS-ohjelmisto, josta alkoi 90-luvun puolessavälissä tulla skenepurkkien de facto -standardi.

PC-Top Suomalaisten PC-piraattiryhmien kuukausittain ilmestyvä chartti, jossa treidaajat on asettu paremmuusjärjestykseen tiettyihin purkkeihin uppaamiensa tiedostojen yhteiskoon perusteella.

PD Public Domain: käytetään vapaasti kopioitavissa olevista ohjelmista, vaikka ne olisivatkin oikeasti esimerkiksi sharewarea.

PD-laama Joidenkin piraattien käyttämä halveksuva nimitys ei-piraateista.

Pentium Vuonna 1993 markkinoille tullut 32-bittinen PC-prosessori. 1990-luvun puolivälissä Pentiumeja alkaa vähitellen olla rikkaimpien käyttäjien keskuudessa.

phreakkaus Puhelinkeskuksen tekninen huijaaminen.

Pelit-purkki Pelit-lehden lukijoilleen vuonna 1993 perustama BBS.

Perä-Savo Alue, johon kuuluvat CWU-maailmassa Lietevesi, Pielavesi, Kiuruvesi ja Keitele.

Picture Planet Kuvitteellinen kuopiolainen BBS ja Internet-palveluntarjoaja. Kaikki yhteydet Image World -nimiseen tahoon ovat täyttä sattumaa!

pira, piraatti Ohjelmien laiton kopiointi, ks. NPD, ware.

plasmaefekti Eräs tunnettu demoefekti.

pollata Pyytää toiselta järjestelmältä päivitettyjä tietoja. Viestiverkoissa: soittaa automaattisesti toiseen BBS:ään ja hakea sieltä verkotetuille viestialueille uudet viestit.

poke 1. BBS, 2. BASIC-käsky, joka sijoittaa tavun annettuun muistiosoitteeseen.

PPE PCBoard Programming Executable, kyseisen BBS-ohjelmiston omalla PPL-ohjelmointikielellä toteutettu lisäosa.

ppm Paikallispuhelumaksu. Halvin hinta, jolla normaalista puhelinliittymästä toiseen pystyy soittamaan.

priva Yksityisviesti BBS:ssä tai IRC:ssä.

produ Demo tai muu skeneryhmän itse tekemä julkaisu. Warerelluja ei lasketa produiksi.

proggis Tietokoneohjelma.

protokolla 1. Tiedonsiirtoprotokolla, joka mahdollistaa tiedostojen siirtämisen ja joskus samanaikaisen chattaamisen pääteyhteyden yli (esim. ZModem, SModem). 2. Modeemin yhteysprotokolla (esim. V.22bis, V.32ter). 3. Internetissä ja muissa IP-verkoissa käytetty palvelukohtainen protokolla (esim. IRC, telnet, http).

PTL Posti- ja Telelaitos, jonka telepuoliskosta tuli myöhemmin Tele.

public_html Internet-palvelinkoneen käyttäjän kotihakemistossa oleva alihakemisto, joka sisältää WWW-palvelinohjelman ulospäin jakamat tiedostot.

purkki, puke BBS.

Purple Motion Jonne Valtonen, toinen suomalaisen Future Crew -demoryhmän muusikoista.

ratio 1. Suhdeluku, joka ilmoittaa, kuinka paljon tiedostodataa käyttäjän on lähetettävä BBS:ään voidakseen vastaanottaa sieltä tietyn verran. 2. Savolainen tapa sanoa "radio".

radioamatööri Ei-kaupallisen radioviestinnän harrastaja, joita on ollut yhtä kauan kuin radiotekniikkaakin.

realname Ihmisen oikea nimi.

rellata Julkaista tiedosto esim. BBS-levitystä varten. Julkaistua tiedostoa kutsutaan relluksi.

ripata Kopioida toisten julkaisemista tiedostoista osia omaa käyttöä varten, yleensä luvattomasti.

RS232 Sarjaliitäntä, jota voi käyttää esimerkiksi ulkoisen modeemin kytkemiseen.

ruuppi Savolainen ja hämäläinen tapa sanoa "gruuppi".

QPEG Suosituimpia PC:n kuvan- ja videonkatseluohjelmia 90-luvun puolessavälissä.

QWK Tiedostoformaatti, joka on tarkoitettu BBS:ään saapuneiden uusien viestien pakkaamiseen. "Messupakut" luetaan ns. etälukuohjelmalla eli offlinereaderilla, jotta siihen ei tarvitsisi kuluttaa linja-aikaa.

quota Unix-käyttäjälle asetettu levytilan käyttökatto.

quote Viestiin vastatessa lainaus, joka on kopioitu alkuperäisestä viestistä.

Salora Suomalainen elektroniikkavalmistaja, joka yhdistyi myöhemmin Nokiaan samoin kuin kilpailijansa Finlux.

sample Digitaaliseen muotoon tallennettu äänipätkä, jota käytetään tracker-musiikissa soittimena.

SBBS, SuperBBS Suomalainen PC:n BBS-ohjelmisto, joka alkoi 90-luvun puolivälissä saada rajoittuneen aloittelijasoftan mainetta.

Scream Tracker Future Crew -demoryhmän tracker-ohjelma. Omat formaatit .STM ja .S3M.

screen Unixin virtuaalipääteohjelmisto, jonka virtuaalipäätteet pysyvät toiminnassa myös varsinaisen pääteyhteyden katketessa.

Second Reality Future Crew -ryhmän (yli)arvostetuin demo.

serveri Internetiin tai lähiverkkoon kytketty palvelin. BBS-koneista sanaa käytetään harvemmin.

shareware Kaupallinen ohjelma, josta on vapaasti jaossa toiminnoiltaan rajoitettu maksuton versio eli "demo".

shellata Käynnistää komentotulkki muusta ohjelmasta käsin.

Sinclair Brittiläinen 8-bittisten mikrotietokoneiden valmistaja, jonka tunnetuimmat konetyypit ovat ZX81 ja ZX Spectrum.

skandit Suomen ja ruotsin kielten kirjoittamisessa tarvittavat ASCIIn ulkopuoliset kirjaimet Å, Ä, Ö. Myöhemmin yleistyi termi "ääkköset".

Skaven Peter Hajba, toinen suomalaisen Future Crew -demoryhmän muusikoista.

skene, scene Tietokoneharrastajien alakulttuuri. Voidaan puhua yleisesti skenestä tai sitten spesifisemmin esimerkiksi demo- tai piraattiskenestä.

skripti Ohjelman (esimerkiksi IRC-yhteysohjelman) sisäisellä skriptikielellä kirjoitettu toiminnallisuudenlaajennos.

slirp Unix-komentoriviltä käynnistettävä ohjelma, joka muodostaa TCP/IP-yhteyden SLIP- tai PPP-protokollan yli Unix-koneen ja päätteenä toimivan koneen välille. PPP-protokollaa käyttävä pppd syrjäytti myöhemmin slirpin.

SModem Suomalaisen Arisoftin kehittämä tiedostonsiirtoprotokolla, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen siirron ja samanaikaisen chatin. Etenkin MBnetin nodechattia (Arisoft Groupchat) voi käyttää SModem-siirron aikana. (0x2d)

softa Tietokoneohjelmisto.

splitscreen-chatteri Sysopin ja käyttäjän välinen chattijärjestelmä, jossa toinen osapuoli kirjoittaa tekstiään näytön ylä- ja toinen alapuoliskoon. Mahdollistaa samanaikaisen kirjoittamisen mutta tuottaa yleensä sotkuisen capturen, minkä vuoksi monet lamecaptureiden tekijät aloittavat pyytämällä vaihtamaan vanhanaikaisempaan chattiin.

Suosikki Etenkin 80-luvulla suosittu nuortenlehti, jonka postipalstalle monet lähettivät puhekielenomaisella "teini-äx-kielellä" kirjoitettuja kirjeitä.

suuhunsa kuseminen Suomalaisissa alakulttuureissa tunnettu initiaatiotapa, josta tiedetään esimerkkejä myös tietokoneskeneistä.

suuntanumero Puhelinnumeron alkuosa (esimerkiksi 978), jota ei tarvitse kirjoittaa saman verkkoryhmän sisällä soitettassa. Vuonna 1996 tapahtunut suuntanumerouudistus muutti 9-alkuiset suuntanumerot 0-alkuisiksi.

SVGA Yleisnimitys PC-näytönohjaimille, jotka pystyvät VGA:ta isompiin resoluutioihin ja värimääriin.

sykäys Analogisten puhelinkeskusten laskutussignaali.

sysop, syssi System Operator, BBS:n ylläpitäjä.

sähköposti 1. BBS. 2. Internetin email-palvelu.

tagline Viestin loppuun lisätty yleensä humoristinen rivi, jonka alussa on tieto käytetystä etälukuohjelmasta (ks. QWK).

Tekstikanava MTV3:n Teksti-TV, johon tuli vuonna 1995 mahdollisuus lähettää ilmoituksia ja muita viestejä äänitaajuuspuhelimella. Muutamien vuosien päästä viestien lähetyksessä alettiin tukea myös GSM-matkapuhelinten SMS-viestejä.

tekstuuritunneli Demoefekti, joka esittää pikselikuvalla pinnoitetun tunnelin sisässä liikkumista.

Teku Teknillinen korkeakoulu tai teknillinen oppilaitos.

teleliikennealue Kansallisen puhelinverkon osa, jonka sisäiset puhelut eivät ole kaukopuheluita. Ennen suuntanumerouudistusta teleliikennealueet koostuivat useista verkkoryhmistä, joiden suuntanumerot alkoivat samalla tavalla (esimerkiksi Pohjois-Savon tla:n suuntanumerot alkoivat 97). Myöhemmät, 0-alkuiset suuntanumerot kattoivat koko tla:n (esimerkiksi Pohjois-Savon 017).

Tele Valtakunnallinen puhelinyhtiö, joka vaihtoi myöhemmin nimensä Soneraksi.

Telemate PC:n suosituimpia pääteohjelmia.

Telesampo Modeemisoitolla käytettävä merkkipohjainen palvelu, joka tarjosi yhteysväylän pankkipalveluille ja muille maksullisille palveluille. Freenetin Telesampo-hinta oli 19 p/min + ppm, joka oli suunnilleen halvin mahdollinen mutta silti monille harrastajille tyyris.

Telmac 1800 Ensimmäinen suomalainen harrastelijoille tarkoitettu mikrotietokone, joka julkaistiin rakennussarjana 1977. Myöhemmin markkinoille tuli myös halvempi versio Oscom Nano. Molempien suunnittelija oli Osmo Kainulainen.

telnet Internetin yli tekstipohjaisen pääteyhteyden muodostava protokolla. Korvautui myöhemmin ssh:lla tietoturvaongelmiensa vuoksi.

Terbo 19200 bps:n tiedonsiirtonopeuteen yltävä modeemityyppi (protokollan nimi V.32ter).

termis, terminaali Pääte-emulaattori eli ohjelma, joka jäljittelee merkkipohjaista sarjaporttipäätettä. Käytetään BBS:iin "soittamiseen".

TheDraw Ansi-grafiikkaeditori, joka menetti maineensa ylikäytettyjen valmisfonttiensa vuoksi.

theremin Radioaaltoihin perustuva täysin elektroninen "ujellussoitin", jota soitetaan käsiä ilmassa liikuttaen.

tracker, träkkeri Musiikkiohjelma, joka perustuu sampleihin ja taulukkolaskentamaiseen nuottinäkymään.

treidata Kopioida tiedostoja vastavuoroisesti etenkin BBS:ssä ja etenkin laittomia sellaisia. Snailmailissa samaa toimintaa kutsuttiin swappaamiseksi, Internetissä taasen etenkin myöhempinä aikoina warettamiseksi.

trojani, troijalainen Haittaohjelma, joka tekee koneella tuhoja ajettaessa.

TSR Terminate and Stay Resident. DOS-ohjelma, joka jää muistiin esim. keskeytysvektoriin koukuttuneena senkin jälkeen kun on luovuttanut koneen muille ohjelmille. Laitteiden DOS-ajurit ovat usein TSR:iä.

tunnari Käyttäjätunnus.

Tunturi Suomalainen mopedi- ja polkupyörävalmistaja, ks. pappatunturi.

Turbo Pascal Suosituimpia PC:n korkean tason kielten kääntäjiä jopa demoryhmien keskuudessa 90-luvun puolivälissä. Demoryhmät tosin käyttivät Pascal-puolta lähinnä sidoskoodiin ja kirjoittivat loput inline-assemblyllä.

twitit Käyttökielto BBS:ään.

Unix Isompien koneiden käyttöjärjestelmä, joka on suosittu etenkin Internetin palvelinkoneissa.

uploadata, upata Lähettää tiedosto modeemilla BBS:ään.

useri Käyttäjätunnuksen omaava käyttäjä BBS:ssä tai Internet-palvelimella.

V.XX Modeemin rautatason liikennöintistandardeja, jotka määräävät etenkin yhteyden enimmäisnopeuden: V.22 1200 bps, V.22bis 2400 bps, V.32 9600 bps, V.32bis 14400 bps, V.32ter/Terbo 19200 bps, V.34 28800 bps.

Valmet Suomalainen traktorivalmistaja.

Ventura Ammattilaistenkin käyttämä taitto-ohjelma PC:lle.

verkkokortti Lisäkortti, joka tarvitaan koneen liittämiseksi Ethernet-lähiverkkoon.

verkkoryhmä Kansallisen puhelinverkon osa, jonka sisällä on yhteinen suuntanumero (esimerkiksi 978). Suuntanumerouudistuksen jälkeen ei enää puhuttu verkkoryhmistä.

virus Itseään toisten ohjelmien osaksi kopioiva koodinpätkä, ei siis itsenäinen ohjelma.

Vboard Uusimaalainen BBS-ohjelmisto, joka muistuttaa aika paljon BBBS:ää.

VGA IBM:n näytönohjain ja PC-grafiikkastandardi, jonka standarditiloihin kuuluu 640x480 pikselin grafiikkatila 16 värillä ja 320x200 pikselin tila 256 värillä.

VMS Internetin palvelinkoneina käytettyjen VAX-koneiden käyttöjärjestelmä, ei enää 90-luvulla kovin suosittu.

voice Äänipuhelu.

vokseli Pikselin kolmiulotteinen vastine. 90-luvun harrastajapiireissä sana viittasi kuitenkin korkeuskarttoihin ja niiden esittämiseen vuoristomaisena grafiikkana.

Volkov Commander Venäläinen PC:n tiedostonhallintaohjelmisto, joka muistuttaa hyvin läheisesti amerikkalaista Norton Commanderia mutta on huomattavasti nopeampi ja kehittyneempi.

wanna-be-elite Aloitteleva piraatti, joka on ruvennut pitämään itseään aiheettomasti "elitenä".

ware, warez Laittomasti kopioidut tietokoneohjelmat.

WHQ World HeadQuarters, gruupin keskus-BBS.

Windows Microsoftin DOS-pohjainen graafinen käyttöliittymä, jonka entistä käyttöjärjestelmämäisempi versio Windows Chicago julkaistiin vuonna 1995 nimellä Windows 95.

WP51 WordPerfect 5.1, suosituimpia DOS-pohjaisia tekstinkäsittelyohjelmia.

writeri Grafiikkarutiini, joka piirtää tekstiä kuvaruudulle näyttävästi.

WWW World Wide Web: http-protokollaan, HTML-hypertekstidokumentteihin ja URL-osoitteisiin perustuva Internetin avoin sisältöpalvelu. Lähes kaikki tavisten "Internetinä" pitämistä asioista kuuluvat WWW:hen.

yellata Kutsua BBS:n operaattori chattiin. Yleensä soittaa BBS-koneessa äänimerkkiä.

yöpurkki BBS, joka on auki vain ilta- ja yöaikaan (esimerkiksi 21-07) johtuen joko oman noden tai erillisen purkkikoneen puutteesta.

Z80 8-bittinen prosessori, jota käytetään CP/M-koneissa ja monissa kotimikroissa.

zone FidoNet-muotoisten BBS-verkkojen verkko-osoitteen ensimmäinen osa.

äänikortti PC:n lisäkortti, joka antaa sille Amigan tasoiset ääniominaisuudet ja joskus jopa hieman paremmat. Normaalit PC:n ääniominaisuudet rajoittuvat yksibittiseen pietsopiipperiin.