««-  · CWU MEMOiRS 0x58 · -»»

--==oO==-- cHAOS wORLD uNKNOWN -[]- history file #0x58 --==Oo==--

date .......... sat 1995-11-04 at 13:37

location ...... vornastorppa, vaeaeraepaeae, lietevesi

present ....... paavo "pate" jaeaeskelaeinen the retired policeman
        kHanatik   / cHAOS wORLD uNKNOWN
        wArlord   / cHAOS wORLD uNKNOWN
        wHitedodge  / cHAOS wORLD uNKNOWN

--==oO==-- --==Oo==-- --==oO==-- --==Oo==-- --==oO==-- --==Oo==-- 

PATE: Muistakeeha sitte jullikat, jotta herra Tietäjän kotona täätyy olla ko kirkossa! Kaekki on pyhhee eekä mittään sua jiähä kaevelemmaan.

wArlord: Oha tuo selevä homma.

PATE: Istukeehan ihan raahassa pöövvän iäreen ku minä mänen vanhusta herättelemmään.

wHitedodge: Eix myö kuiteski piästäs ies vähän kahtelemmaan? Että myökii sitten osattas tulevaesuuvessa...

wArlord: Olis kyllä ihan hyvä tietee mitenkä se tapahtuup.

PATE: No, varmaan se olis ihan hyvä. Mutta pysytelkee sitte siinä ovensuussa vua.

wArlord: Selevä...

PATE: Ylleesä myö on tuo herätetty nii että otetaan termospullosta kahveeta rätinkostukkeeks ja lasketaan sitten rätti nuamalle...

wHitedodge: Vähänx jänskää!!

PATE: Herra Tietäjä, hohoi, teitin olis nyttiisä aeka herätä.

PATE: Poejjanjullikat on tullunna teitiltä kyselemmään vähän taekuuksista.

wArlord: Männöökö tuohon ylleesä pitkäännii että tuo tokenoo?

PATE: Joskus männöö ehkä vartti, joskus usseempi tuntikii.

wHitedodge: Emmie jaksa mittään usseempaa tuntii outella!!

PATE: Hiukan kärsivällisyyttä, hyvä nuoriso...

PATE: Onkos kellään kelloa matkassa?

wHitedodge: Miulla on kello! Oekee tikitualj-kello!!

PATE: Jätetään Heikki herräilöömään ihan kaekessa raahassa mutta kymmenen minnuutin vällein voes muistoo käävvä kahtomassa miten herreemiset etenöö.

PATE: Että jos kahtelisit kelloo aena välillä nii olis hyvä...

wHitedodge: Okei, selevä!

wArlord: Oljkos se Heikki pitkäänkii ollunna tämmösessä tilassa?

PATE: No, sillon nuorena poekana ku olin ihan vasta polliisin apupojaks piässynnä nii Heikki olj sillonnii jo horroksessa.

PATE: Sillon tämä meejjän vanhempi konstaapelj, Ikäläesen Martti, kerto jotta olj ukko männynnä kohmeeseen ensmäestä kertoo jo hänen nuoruuvvessaan.

wArlord: Eli jos se on nyt sen yheksänkytä vuotta enimmäkseen nukkunna nii taes aeka nuorena männä sitten?

PATE: Se olj kuulemma vanha ukko jo sillon.

PATE: Kuulemma horroksessa vanahenoo monta kertoo hittaammin ku herreillä ollessasa ja sentaatta se on pysynnä elossa näennii pitkästi.

wArlord: Se on siis ihan oekeesti sen jottae sataviiskymmentä vuotta vanaha?

wHitedodge: Ei voi olla, Guinnessin ennätyskirjassa vanhin immeinen on jotaki satakakskymmentä!

PATE: No, Heikki on vähänniinku Lietevvein oma sallaisuus, ee semmosta millekkään ennätyskirjoen tekijöelle kerrota!

wHitedodge: Ai jaa!!

kHanatik: Käytittekö te aina kahvia hänen herättämiseensä, pula-aikanakin?

PATE: No ohhoh, Kuusisen poekahan on taenna lukkee vähän historiankirjoja!

PATE: Ee, se kahvi otettiin käättöön vasta joskus minun aekoena kun sitä sae jo iliman kuponkija.

PATE: Aekasemmin olj käätetty semmosta sumppisekotusta johon piti hakkee jottae tiettyjä yrttijä metästä just tiettyyn aekaan vuuesta...

PATE: Eekä siitä kukkaan lopulta jaksanna huolehtia. Ja kyllähän tuo on kunnon kahvilla paremmin herännäkkii ku millään vanhan ajan litkuloella.

PATE: Nukahtamis-aeneet myö sentään ollaan jaksettu vielä kerräellä...

kHanatik: Nukahtamisaineet?

PATE: Ne on oekeestaan helepompi tappaus, kun siihen löötyy enimmät aenekset tästä pihapiiristä ja tuosta vieresestä metästä.

PATE: Sitä tärkeintä ruohoo ee ies kasva Lietevveillä missään muualla ku tiällä.

PATE: Tietäjä on ylleesä itte niitä kerräilynnä herreemisesä jälestä ja tehnynnä uuvven sevoksen niistä ...

PATE: ... mutta nytte tuo on viime vuosina ollunna jo sen verran raehnasessa kunnossa että myö ollaan polliisissa avitettu.

PIIP PIIP PIIP PIIP!

PATE: Mittee?

wHitedodge: Nytte olis kymmenen minnuuttia kulunna!

PATE: Elä ny perkele mittää piipitystä laeta piälle, kahtele ihan vua kellotaaluva!!

wHitedodge: No okei, selevä, anteex.

PATE: Kaekemmualimman nykyajan leluja...

PATE: Mutta minäpäs käväsen tuolla kammarin puolla.

Wornas-Heikki: Hmmh...

PATE: Alakas olla aeka.

Wornas-Heikki: Onko kulunna pitkältikkii?

PATE: Puolj vuotta.

Wornas-Heikki: Unessa sanottiin jotta tänäpäewänä olisj tawallista tärkeämpätä selewitettäwätä.

PATE: No, tännään olis ihan muuta ku rikosjuttuloeta. Tulukeehan tuonne pöytään istuskelemmaan kuha seleviitte.

...

Wornas-Heikki: Teällähän on nuorisowa paekalla!

PATE: Taejjatte muistoo nämä jullit?

Wornas-Heikki: Muistanham minä tokkiinj! Hirwosen Urho ...

wArlord: Jussi iteasiassa. Urho olj minun ukki.

Wornas-Heikki: Johan nyt! Kylläpäs se aeka wierähtöyp nukkuissa!

Wornas-Heikki: Urho käw kylässä monestik sillon ko olin wielä enemmältik herreillänj. Hänestäi olisj jo oekestaasa woenna tehäk minullen seoroajan...

wArlord: Niihä se taes varmaan käävvä.

Wornas-Heikki: Sinä olit siellä kirkonkylän talossa sillon eilissäpäewänä, yksj niistä karkurjpoejista. Se kenenkä isä olj tullunna etelämmästä.

kHanatik: Viime talvena siis...

Wornas-Heikki: Ja sinuwa minä en tunnista ollenkaanj. Lienetköhä Karjalam poekija?

wHitedodge: No miun suku on Karjalasta kotosin kyllä...

Wornas-Heikki: Ihan hywäwäkisijä poekija näötätte olewan, waekka erj puolilta suurruhtinaskuntoa teijän wäkenne owattiin.

Wornas-Heikki: Woam minäpäs laettelen teillen kahweet kiehumaan...

PATE: Herra tietäjällä taes olla purut hommeessa.

Wornas-Heikki: Ae niimpä ollii! Nykyaekana homehtuwat purut niin äkkiseen...

PATE: Minulla on kuitennii tässä putelissa lämpimät kahvit vielä, että suatetaan siitä juuvva.

Wornas-Heikki: Olisin minnäi sitä woenna keitteäk...

PATE: No, minä ostin tämän tilasuuvven kunniaks herra tietäjälle uuvven kahvipaketin, että seoroovalla kerralla voetta sitten keitellä itekkii.

Wornas-Heikki: No juuwaampas sitten tämän kerran siitä teijän nykyaejan ihmekputelistanne.

Wornas-Heikki: Woan eekö tästä teijäm joukkiosta puutuk wielä aenaen yks jullikka?

kHanatik: Niinkö luulet?

Wornas-Heikki: Se yks ketä työ polliismiehet hakija sillon eilissäpäewänä.

wArlord: Mika taes sannoo ettei sitä tarvita tiällä ja jiäp mieluummin kottiin.

Wornas-Heikki: Jospa hän on muuttanna mielesä.

kHanatik: Ainakin voisimme kutsua hänet tänne.

wArlord: Patella varmaan on aatossa puhelin?

PATE: Ee ou, työaatossa olj mutta nytte on tuo pelekkä sivviiliaato.

kHanatik: Kuinka sitten saamme hänet tänne?

Wornas-Heikki: Elekeät huoliek, hän on kyllä tulossa.

wArlord: No suas nähä...

PATE: Mikä siinä jullissa oekee kiinnostoo?

Wornas-Heikki: Hänestä huoku jonniin werran meikäläisten wäk.

PATE: Vornasten siis?

wHitedodge: Vauu, onx Meka Vornasten sukkuu!?

wArlord: No se sen äetin äetj taes olla Vornasia kyllä...

wHitedodge: Sittehän Sampallakkii on Vornasten verta, ja Osmolla!

Wornas-Heikki: Wornasten wäkeä on jonniin werran jokasessa Lietekwein suwussa, woan tässä poejassa sitä tuntu aewan erikoesestik.

*kop kop kop*

Wornas-Heikki: Sisällen woan, myö olemme outelleettii sinuwa!

mR.mEgAsTuFf: Vittu mä näin ihan älyttömän unen!! Ja sitten tuli ihan mielettömän vahva tunne että mun pitää tulla tänne... mikä tää paikka ees on?

Wornas-Heikki: Tämä on nuoremman Wornas-Matin torppa. Minä tulin tännen nukkumaan sen jälestä kum Matti kuolj.

wHitedodge: Mika, onx siun suvussa oikeesti Vornasii??

mR.mEgAsTuFf: No, Ritun mutsin tyttönimi tais olla Vornanen...

Wornas-Heikki: Haotataepaleen poekija?

mR.mEgAsTuFf: Joo...

Wornas-Heikki: Asutkos sinä siinä Juhon mäktuwassa Hönttölässä wae joko ne sen pojampojat rakenti sen uuwen talon?

mR.mEgAsTuFf: Me kyl käydään Hönttölän talos pitämäs kokouxii aina välil mut ei kukaa meist asu siel...

Wornas-Heikki: Woan kertokeethan tok Juholle terweiset kun seoroawan kerran mänijä sinne!

wArlord: Ee siinä ou asunna kukkaan aenakaa kymmeneen vuoteen...

PATE: Ee siinä talossa ou asunna Vornasiakkaan herran aekohin. Juhon leski muutti siitä tyttärensä luokse ja möi sen talon...

Wornas-Heikki: Se on kuulkeetpas wäkewä paekka se mihinkä se Hönttöläm mäktupa rakennettiin!

Wornas-Heikki: Samalla kehällä millä on tämän torpam paekka...

Wornas-Heikki: Ja Pirttimäjen pirttihii on siinä kehällä, ja sempeällen wielä kirkonranta ja Öökkölänniemi.

kHanatik: ...

PATE: Poejjaat olj kuulemma unessa nähnä että niitten pittää tulla herra tietäjätä kahtommaan.

Wornas-Heikki: Kyllä se alakasj ollak jo aeka walitak Lietekweillen uuwet tietäjät, kun eewät nuo ruohot pijäk minuwa elossa enneä kowin monta wuotta.

wHitedodge: Vauu...

Wornas-Heikki: Sanoppas sinä kuka äsken tulit, jotta onko se Osmo-niminen poeka sinun tuttawijasj?

mR.mEgAsTuFf: No, se on mun eno...

Wornas-Heikki: Osmo ja parj hänen kumppalijasa olj ne keitä minä wiimesiksj jututin.

Wornas-Heikki: Ja sillon sitä Osmoa aenaen tuntu enemmältik kiinnostawan kaekki nämä nykyaejan sähkö-ihmeet ja muut ulukomoantaekuuwet.

Wornas-Heikki: Oattelin sitten jotta outellaampa wielä yksj sukupolowi lisseä ja pannaan Osmo mieluummin tähteläesten oppiin.

wHitedodge: Tähteläesten...?

mR.mEgAsTuFf: Osmol oli jotaa ufokontakteja nuorempana. Mä luulin aina et se oli vaa kuvitellu ne...

Wornas-Heikki: Myö wanhakoululaeset emme tiijä sähköstä emmekä näestä nykyaejan höyrykonneista sun muista mitteän.

Wornas-Heikki: Ja konsa eiwät tiijäk tämän moaliman haltijatkaa, niin sentaotta myö kuhuttiin tähteläeset avuksj.

wHitedodge: Mutta entäs kun myökii tehhään tosi paljon kaikkee ksähkövehkeillä?

Wornas-Heikki: Se ei haettoak, kuha ee taekuus jeäk pelekältään sen warraan.

Wornas-Heikki: Pelekillä nykyaejan humpuukeilla jeäp luonto heikoksj.

Wornas-Heikki: Jos työ meinoaja jatkoak minun töetä niin teijän luontonne täötyyp olla paljon wäkewämpi mitä aekasemmilla uuwenkoulun tietäjillä.

PATE: Minä voesin varmaan männä ulos siks aekoo jos herra tietäjällä on poejille jotakii tärkeetä kahenkeskistä asijoo...

Wornas-Heikki: Minä oattelin antoak poejille wähän läksywä. Herra polliismies woep männäk siksj aekoa poekkeen jos haluwoapi.

PATE: Selevä, no minäpä mänen.

Wornas-Heikki: Kuunnelkeetpas nytten tarkastik ennenkum minä mänen takassiinj horrostelemaan.

Wornas-Heikki: Ensinnäen teijän wäk on kowin riitasan olosta.

Wornas-Heikki: Teistä kyllä huokuiloop wäkijä mutta owat niin erj loatusija että teejjän täötyyp löyteäk jonniillaene keino sowittoa ne yheksj.

kHanatik: Meillä oli kyllä aika paljon riitoja ihan äskettäin...

Wornas-Heikki: Waekka teistä lopulta jeähii woan yks korwoamaan minun wirkoanj, niim muitae tarwitaan sen jeäjän wäjen wahwistajiksj.

Wornas-Heikki: Teijän täötyyp harjotellak tietäjänkonstinne riittäwän wäjekkäiksj ja rakentoak sillä teijän yhteinen wäkenne käöpäseksj.

wArlord: Kuulostaa kyllä ihan järkevältä...

Wornas-Heikki: Lisäksj teillä pitäsj ollak wastustaja.

kHanatik: Meillä taitaa olla.

Wornas-Heikki: Owatkos hyö kowinniin kowija noetija?

wArlord: Jovensuun läheltä yks semmonen, joo, noitaporukka.

kHanatik: Näemme sen ensi talvena Iisalmessa, jolloin meille tulee tilaisuus mitellä voimiamme keskenämme.

Wornas-Heikki: Wastustaja on tärkeätä ollak, että työ soaja yhistettywä wäkenne ja opittuwa taetawiksj.

Wornas-Heikki: Että harjotelkeethan ahkerastik Jowensuun noetien wastustusta ja ottakeethan waekka koko Lietekwein haltijat awuksenne.

Wornas-Heikki: Kunhan työ olija kohanna wastustajan, niin tulukeet sitten minun luoksenj uuwemman kerran.

wArlord: Mitenkä myö ne haltijat suahaan avuks?

Wornas-Heikki: Minä woen opettoak teille luwut millä soatte nostettuwa Lietekwein luonnon awuksenne. Kae teillä riitteäp muistia parille sanalle?

kHanatik: Toki riittää.

Wornas-Heikki: Hywä! Ne luwut kuuluwat täten:

Wornas-Heikki: Nousek luontoni lowesta / Syntyni sywästä moasta / Tuolta kalman kattilasta / Hawon alta haltijani.

Wornas-Heikki: Näillen töillen tehtäwillen / Warmoillen wajottawillen / Wastuksija woittamahan / Katehija koatamahan.

Wornas-Heikki: Tulek kalma kauhistawa / Arwan lyöjälle awuksi / Tämän tuskan tuntijaksi / Tämäm paham peästäjäksi.

Wornas-Heikki: Nousek niinkun nousit ennen / Sillon wuoret woina wuoti / Kallijot mäni metenä / Oluwena omat pellot.

Wornas-Heikki: Nousek ilmaan nostamatta / Ulos uksen urahtamatta / Sata miestä siiwen alla / Tuhat miestä tutkamessa.

Wornas-Heikki: Kyinä kynteni palawi / Keärmeinä omat käteni / Joilla ruttowa rupisin / Pohjam pitkiltä periltä -

wHitedodge: Ei myö muisteta noin pitkee!!

Wornas-Heikki: Sehän olj wasta alaku...

wHitedodge: No silti!!

mR.mEgAsTuFf: Jos meil menee viis vitun minsaa tollasen värssyn luritteluun nii nehä ehtii tehdä meille vaik mitä sil aikaa!

kHanatik: Kyllä lyhyempi versio olisi hyvä olla olemassa.

Wornas-Heikki: Woe nykyaekoa, kaekki pitteäp tehä niin kiireellä aena!

Wornas-Heikki: Mutta eeköhän teille riittänek pelekkä alakui, jos kiireessä pitteäp laoloak...

wArlord: Mitenkä se alaku mänj?

Wornas-Heikki: "Nousek luontoni lowesta / Syntyni sywästä moasta".

wArlord: "Nousek luontoni lowesta / Syntyni sywästä moasta".

wHitedodge: "Nousek luontoni lowesta / Syntyni sywästä moasta".

Wornas-Heikki: Minä sanon haltijoellen jotta lähtöywät teijäm perästännen sinnen Iisalameen.

Wornas-Heikki: Tuskimpa hyö tuom pitempätä pyyntöwä tarwihtewat sitten.

wHitedodge: Jee, myö suahaan taesteltuu iha sikaelite noetataestelu Wampiressii vastaan!!

wHitedodge: Ja suahaan siihen vielä apumonstereitakii!!! Vähänx elitee!!!

««-  · CWU MEMOiRS 0x58 ·  nExT cHApTeR -»»