««-  · CWU MEMOiRS 0x31 · -»»

========= C00LeS WaReZ UNiON * HiSToRiCaL mEmOiRZ * cHApTeR #0x31 =========

DaTE:   1995-06-11 aT aBoUT 13:00

LoCATi0N: hAuTATAiPaLEeN aLA-aStE, LiEtEvEdEN kUnTA, FiNLanD

PrESeNT: REiJO PiRiNEN (dA fAtHeR of DiCK PUNiSHER)
	 RiTU ToSSAVAiNEN (dA MoTHaH oF mR.mEgAsTuFf)
	 HEiKKi HiRVoNeN (dA FaTHeR oF dA dArK WaNKeR)
	 MaRJaTTa HiRVoNeN (dA MoTHaH oF dA dArK WaNKeR)
	 PENTTi KoPSANeN (dA FaTHeR oF WaRe FuCKeR)
	 TeRTTu KoPSANeN (dA MoTHaH oF WaRe FuCKeR)
	 aARNE LiPPOnEN (dA heADmAsTeR oF LiEtEVEsI cENtRAL sCHOOL)
	 TAiSTO KUUSiNEN (dA FaTHeR oF dArK sTuFfeR)
	 OSMO "OH7MO" kÄRKKÄiNEN (dA uNCLE oF mR.mEgAStUFF & WoRLD HeR0)

=============================================================================

REIJO: Joko kaekki on kuulolla?

REIJO: KUULKEES KAEKKI NYTTE, minulla on tärkeetä asijoo etennii lapsperreitten vanhemmille!!!

RITU: Terttukii kuulolle nyt sieltä...

REIJO: Minnoun huolestunneena seoranna meejjän nuorison tietokonneen käättelyitä.

REIJO: Etennii näettem poekiin ketkä olj nytte ensmäestä vuotta Lippos-Uarnen koulussa.

HEIKKI: Ee koske meejjän Jussija!

REIJO: Kyllä se vua koskoo sitäkii...

REIJO: Kahtokees kun minnoun huomanna että meejjäm Mikan kouluarvosanat on tippunna ihan luvattoman surkeiks.

REIJO: Syynä tähän ee voe olla mikkään muu ku se sen tietokone ja motteemi.

REIJO: Mika on suanna sen kaatta pahoja vaekutteita. Ruvenna palavelemmaan Suatanata ja uhittelloomaan vanhemmillesa.

TERTTU: (Niihä se tuo meijän Kassuki...)

REIJO: ON TÄÄSIM PÄEVÄNSELEVÄ TOSJ'ASIJA että tietokonneet tekköö nuorista tuommottisia!

REIJO: Minnoun nytte antanna Mikalle TÄÄVVELLISEN KÄÄTTÖKIELLON kaekkiin tietokonneisiin, ja se koskoo myös muitten kakaroetten konneita!

REIJO: Elikkäs etennii Hirvosen ja Kopsasen isännät: jos piästätte Mikan käättämmään teejjän lasten konneita nii TULLOO SANKTIJOETA ETTÄ PÄTKÄHTEE!

TERTTU: (Niin, Pentti, kuulitko!)

PENTTI: (No kuulin kuulin...)

REIJO: Ja minä vettoon nyt vahvasti kaekkiin teihin!

REIJO: ETTÄ ANTAKEE TEKKII POEJJILLENNA TÄÄS KÄÄTTÖKIELTO TIETOKONNEISIIN NIINKU MINÄKII OUN ANTANNA!

HEIKKI: Että oot sitten antanna Timpallekkii kiellon?

REIJO: MITTEE?

REIJO: No, tuota... Timppa on vähän erj asija.

REIJO: Se on suanna lapsesta pittäin suoraselekäsen keskustapuoluvellaesen kasvatuksen ja oekeem miehem mallin.

REIJO: Että se kyllä ossoo muutennii pysytellä erossa kaekesta pahasta...

HEIKKI: MEEJJÄN JUSSI SUAP KANSSA TÄÄSIN OEKEEMIELISTÄ KASVATUSTA!!!

HEIKKI: Ja sekkii sae kepun jäsenkirjan het kastajaesissa niinkö oekeet kunnon kansalaeset, että -

REIJO: Emminä sitä eppäelekkään, mutta kyllä minä kannattasin että pistät Jussillekkii täävven käättökiellom piällite.

REIJO: Ko se sentään kuuluu vieläkii siihen Mikam perustammaan suatanampalavontakerhoon!

HEIKKI: Jussi kyllä sannoutuu aeka jytäkästi irti suatanampalavonnasta...

HEIKKI: Kuuluneeko tuo ies siihen heitim porukkaankaa ennee, kun parj päevee sitten olivat muut poejaat mukiloenna sen verjnuarmuille?

HEIKKI: Koko muu komppanija yhtä vastaan, ja olj hukanna avvaemensakkii sinne Hönttölän talolle!

HEIKKI: Ennen sitä oljvat toeset poejjaat vielä juottaneet Jussille omatekemääsä kilijuva...

TERTTU: Oha nuo pojat juonu siellä kiljuu aekasemminki?

MARJATTA: Mutta tämä olj nytte jottae erityisem pahhoo kilijuva!

MARJATTA: Vissiin joku semmonen tietokonneen antama ohje jossa neovvottiin pistämmään jottae myrkkyjä siihen...

MARJATTA: Jussi valittelj koko päevän mahakippuusa... Ja kun kysyttiin että mittee tapahtu niin ee muistanna paljoo mittää!

MARJATTA: Sen vua muisti jotta olj ollunna joku tappelu Jumalan ja Suatanan joukkoin välillä! Voe hyvän tähen tokkiisa!

REIJO: Tokko työ läjjäätittä sille kunnon selekäsaanan tuosta hyvästä??

MARJATTA: Ei myö, ko -

REIJO: SE SIITÄ SUORASELEKÄSESTÄ KASVATUKSESTA!

HEIKKI: TÄMÄ EE NYT OU JUSSIN SYYTÄ ALAKUUNKAA! Viis poekoo yhtä vastaan...

TERTTU: Mie luvin Nykypostista jutun nuista suatanampalvelijoesta!

TERTTU: Heillä kuuluu olovan mualimanluajuset seurakunnat kulla hyö värväilööt nuorisua kurimukseesa...

TERTTU: Pellaeloot jotaki suatanallisie pelilöetä ja soettoot jottae suatanallisie iänikasettiloeta.

TERTTU: Jotta ei kyllä kykene yks kakara paljua vastah panemah... meijän Kassuki -

HEIKKI: Jussi on kyllä osottanna senverta katumusta että aekalaella aeheettomana pitäsin rankasemista!

REIJO: Mutta SELEKÄÄN TÄÄTYY ANTOO VAEKKEI SE RANKASU OLISKAAN!

REIJO: Varottavana esjmerkkinä, että pitäs paremmin varasa, ja lisäks että suatanalliset pirut lähtis tiehesä sen ruumiista!

REIJO: Ota vielä vaekka kiehuvata vettä avukses että suap kunnon palovammat! On kumma jos ee pirut lähe semmosesta liitelemmään!

HEIKKI: MYÖ EE RUVETA MITTÄÄN NOETUUKSIA TEKEMMÄÄN!!!

TERTTU: No höpö höpö, isäukkoski -

REIJO: Pyyvvetään vaekka kirkolta pappi mannoomaan jos ette ite kykene?

REIJO: Ja Kiärijäsen Martti aenakii pyyvvetääm pitämään teille viralliset nuhtelut siitä miten lapset kuuluu puoluveessa kasvattoo!

HEIKKI: No voejaan myö tuohon suostuu...

HEIKKI: Vuan oukko antanna Timpallekkii kunnon selekäsaanat etukätteen?

REIJO: TIMPPA SUA JOKA VIIKKO SELEKÄSAANAT PERKELE! SILLONNII KU ON OLLUNNA IHAN KILTISTI!

REIJO: Parempi vettee varmam piällite, ja sopis Hirvosen isännännii ottoo opikseesa!

REIJO: Ko om pienestä pittäin annettu siännölliset selekäsaanat nii ee haettoo mitkään tietokonneitten suatanallisuuvvet!

REIJO: Pyssyy kakara visusti Herran nuhteessa sitte!

TERTTU: Myö aenaki annamma Kassulle täyven käyttökiellon ihan välittömästi!

REIJO: Joo, teejjän onnii hyvä vissiin antoo ku tuntuu vähän löösämpuoleselta tuo teekäläesten kasvatus!

TERTTU: No ohan tuo Pentti aeka veltto, ei malta pistie akallesa hanttih ollenkah! Aeka samallaene tuntus olevan ko se Tossavaesen isäntä...

RITU: Voetasko myö olla sotkematta Alluu tähän?

REIJO: Allu ei osanna antoo Mikalle miehen mallia niin siittä tulj tuommonem parantumaton hunsvotti!

TERTTU: Penttikää ei oo oekee kunnon miehen mallie antanna Kassulle...

TERTTU: Jotta vissiin ihan hyvä pysyttie se poekessa kaekista vekottimista ettei Suatana kuiskuttele sille sieltä!

REIJO: Näätteepä vua siltä että se on tuo meejjän Timppa meejjän kylän aenoo suoraselekänem poeka jonka hirvii piästee tietokonetta näpeltämmään!

REIJO: Ja ehkä Hirvostem poejjaat kuha kasvatustavat korjoellaan kuntoon ja pirut ajetaam poekkee...

REIJO: MUTTA KAEKKIIN MUITTEN KAKAROILLE ON TARKKAAN VALAVOTTU TÄÄSKIELTO TÄÄSIN AEHEELLINE!!!

REIJO: Onko joku erj mieltä...?

OH7MO: Minäpä voesin huikkasta yhen eriävän mielipitteen...

REIJO: NO ETKÄ SUATANA VOE!

AARNE: Kyllä kaekki mielipitteet on hyvä kuulla lävite, kepukii ku vielä toestaseks kannattaa temokratijata...

REIJO: Ae... no anteeks, taesimpa vähän kimpastuu.

REIJO: Tosiaannii ko ollaan temokratijassa eekä missää kommunismissa että RUPLAATA VUA PASKAS IHAN VAPPAASTI, SENNII UHVOHÖRHÖ!

OH7MO: Krhm, tuota...

OH7MO: Outteko uatellu minkätaatta työ hankitte tietokonneet alumperinnii teejjän kakaroelle?

OH7MO: Se olj sentaatta että ne on TULEVAESUUVVEN KANSALAESTAETO!

OH7MO: Semmoset immeiset ei tulevaisuuvvessa pärjee ollenkaan jokka ee hallihe ua-tee-koota.

OH7MO: Parempi alottoo mahollisimman aekasin ja parempi antoo nuorisolle vappaaksia käätellä niitä vempuloeta eekä siännellä liikoo -

TERTTU: No eikö myö justiisa nähty mittee ne yljmiäräset vapavukset aehevuttoot!?

AARNE: Kyllä vanahempiin ja opettajjiin on aena hyvä tietee mittee nuoriso tekköö ja harrastoo...

OH7MO: Ymmärtikö aekuset meejjän hommoeluja sillon ku myö oltiin ite nuoria?

HEIKKI: No ee vissiinkää, mutta minnoun kyllä jäläkeempäen varsin kiitollinen niistä selekäsaanoesta mittee isäukko minulle anto!

OH7MO: Mutta mitäs jos vaekka minnuuki olis kielletty räpleemästä ratijoeta sillon nuorena?

OH7MO: Kuka sillon korjoes tämän kylän kaekki sähkövehkeet?

OH7MO: Tae jos kaekilta mopopoejilta olis kielletty mopot?

REIJO: Sitä varten on ammattikoolut että niistä valamistuu ammattimiehiä! Ee tarvita mittää harrastelijoeta sotkoomaa jonnijjootavata.

REIJO: Hallitus on evustuksellisen temokratijan mukasesti piättännä mittee meejjän yhteeskunta tarvihtoo ja järjestellöö koolutukset sen mukasesti.

REIJO: Ee tarvihe kenenkään ruveta omimpäete höseltämmää!

OH7MO: Itekkii out ratijoharrastajia...

REIJO: En koskenna yhteenkään ratijoon ennen ammattikooluva!

REIJO: Sillonnii opettajat olj varta vasten kehottanna nuorisova kiinnostummaan ratijoesta, ja meekäpoekaha kiinnostu. Ja paremp niin!

REIJO: Joskus kakstoestakesäsenä jos olisim piässynnä ratijotuajuuksille nii olis kyllä koolumenestys kärsinnä ja pahasti!

REIJO: Ja tiijjä minkälaesista vuarallisista uatteloista olisin täättynnä!

TERTTU: Sillon nuorna sitä on herkkä nii sitä hurahtelloo ihan kaekkeh! Minkä nyt tuosta Osmostaki näkköö minkälaene siitä on tullu...

MARJATTA: No niin justiisa!

AARNE: Minä aenae kyllä sanosin että Osmosta on tullunna aeka tarpeellinen jäsen meejjän yhteeskuntaan olj sitten hurahellunna tahikka ei!

AARNE: Lietevvein kuntakii on siästännä pitkät pennit nimenommaan sentaatta ku Osmo ee ou tehnynnä kaekkee aena ihan virallisten siäntöjen mukkaan.

AARNE: Että kyllä niitä omantienkulukijoetakii jonniivverran tarvitaan!

AARNE: Ja monestihhan nuo kakarat ossoo käätellä tietokonneita paremmin ku opettajasa...

AARNE: Jotena ee kyllä hirviis laskoo meejjän tulevaesuuvven ossoomista pelekän kouluopetuksen varraan...

OH7MO: Justiisa!

OH7MO: Myö ee voejja luottoo siihen että hallitus tietäs aena kaeken paremmin ja kaekki tulis aena ylhäältäpäen annettuna.

OH7MO: Niinku ee voeja luottoo siihenkää että myö voejaan sukupolovesta toeseen vua kasvattoo perunata ja maetokarjoo...

OH7MO: Varsinnii ku sieltä Eoroopan Unijoonista ruppeevat myömään halavalla muatalloustuotteita eekä meillä ou varroo ennee kilpaella niihen kanssa.

OH7MO: Myö tarvitaan jottae muutakii ossoojii ku sitä sammoo vanhoo aena, ja varsinnii semmottisia jokka rohkenoo kokkeilla jottae uutta -

HEIKKI: Sillon ku ee ennee vilijelykset kannata Haatataepaleella nii alakaa olla jo sama vettee ihtesä narun jatkoks!

HEIKKI: Paremp kunniallisesti haavvassa ko työttömänä viinankittoojana, sanokee vua minun sanoneen!

OH7MO: Vetäsiskö sinun lapset ihtesä hirteen samantien, kun nekkää ee saes tehä mittään uutta?

HEIKKI: Krhm...

TERTTU: Minä kyllä luulen että aenaki Pentti vettee ihtesä aeka pianki hirteen, ko se on tuommottinen nössykkä niinkö se Allukii olj...

RITU: Ou hilijoo siinä Terttu! Miltee ny Pentistäkkii tuntuu tuommonen...

HEIKKI: Mutta se on viimisem piälle varma että MEEJJÄM PERREESSÄ AENAE KUNNIJOETETAAN ESJVALTOO EEKÄ RUVETA SOTKOOMAAN JONNIJJOOTAVATA!

HEIKKI: KOSKOO MYÖS MEEJJÄN NUORISOVA!!

REIJO: SIINÄ ON SUORASELEKÄSTÄ KESKUSTAPUOLUVELLAESTA PUHETTA!

REIJO: Parempi vua kieltee kaekki mikä ee ou esjvallan erikseen hyväksymmää, pyssyypähän kansa poekessa pahanteosta...

TERTTU: Kyllä kieltäminen on kaeken ua ja ou! Eiköstä niin, Pentti?

PENTTI: No joo...

OH7MO: Minä en kyllä nytte ollenkaan kannata tuota kielto-iteolookijata...

AARNE: Se on ihan totta että kannattaa pittee varasa turhan tiukkoin kieltoin suhteen...

AARNE: Sittehhä lapset ruppee vua rikkomaan niitä piilossa ja niitä on vaekeempi valavoo...

REIJO: OUKKO SINÄ UARNE NYTTIISÄ MEEJJÄM PUOLLA VAE TUON KÄRKKÄESEN RENTUN JOKA EE OU SUANNA IES VAEMOO MISTÄÄN???

OH7MO: Ihan vappaaehtosesti kyllä oun iliman...

AARNE: Minusta tuntuu että työ valihette puolenne nyt vähän turhan hepposasti.

REIJO: ONKO JOKU VIELÄ ERJ MIELTÄ MINUN KANSSA SIITTÄ ETTÄ TIETOKONNEET POEKKEEN KAKAROELTA JA SUAVAT KOULUSSA SITTEN OPPIA HALLIHTEMMAAN NIITÄ?

TAISTO: MINÄ OLEN ERI MIELTÄ!

OH7MO: (Voe helevetti, se tulj sittennii tänne...)

REIJO: NO KOMMUNISTIIN ROPAKANTOO MYÖ TÄSSÄ VIELÄ TARVITAANNII!

TAISTO: NUORISO ON VUOSIKYMMENESTÄ TOISEEN TAISTELLUT HYVIEN ASIOIDEN PUOLESTA!

TAISTO: Vanhempi sukupolvi ei ole sitä aina ymmärtänyt, mutta katsokaa, mitä hyvää he ovat taisteluillaan meille saavuttaneet!

REIJO: Joo, kahtokee itärajan tuakse...

TERTTU: Heheheheheheh...

HEIKKI: Heheheheheh...

OH7MO: Eeköhän se Taeston kanta ollunna sitten siinä...

OH7MO: Mutta minä en sitten tosijaankaan kannata sitä että nuoriso ruppeis kapinoemaan systeemiä vastaan vuan sitä että hyö saesivat elämälleen tilloo!

TAISTO: ETTEKÖ TE HUOMAA, kuinka teollisuuskapitalisti Pirinen sumuttaa teitä kuluneella propagandallaan?

TAISTO: Asetelma on päivänselvä! Yläluokka haluaa kansan alistuvan tahtoonsa ja siksi puhuu kuuliaisuuden ja tottelevaisuuden puolesta.

TAISTO: Jos kaikki olisivat aina totelleet ehdottomasti esivaltaa, meillä olisi edelleen täysi feodalismi päällä!

TAISTO: Tiede ei olisi päässyt kehittymään lainkaan, kun kirkko ja inkvisitio -

HEIKKI: No mieluummin kyllä elelisin vaekka keskiaekasena muaorjana ko Neovvostoliitossa...

TERTTU: Heheheheh....

REIJO: Heheheheh... Suoraselekäsesti huasteltu!

REIJO: Myö tarvitaan tässä mualimassa kunnon nöyriä ja ahkeria työläesijä jotka ei vähästä valita eekä nouse "parrikaateille" joka epäkohasta...

REIJO: Ja tietennii kunnon työnjohtajia...

TAISTO: PIDÄTKÖ SINÄ ITSEÄSI KUNNON TYÖNJOHTAJANA?

REIJO: No totta helevetissä!

TAISTO: Sanonpa vaan sen, että HERRA TEOLLISUUSKAPITALISTI REIJO PIRINEN ON ALAISIAAN KIDUTTAVA SADISTI!

TAISTO: HÄN EI OLE URANSA AIKANA NAUTTINUT SEKUNTIAKAAN ALAISTENSA LUOTTAMUSTA!

TAISTO: Kun itse olin Pirisen alaisena sellutehtaassa töissä, niin hän aiheutti minulle tämän vamman TÄYSIN TARKOITUKSELLA...

OH7MO: Myö ollaan kyllä nähty sinun vammas!

TERTTU: Taesit ite tehä ihtelles koko vamman, ko oot tuommottinen valehteleva kommunistihapattaja...

REIJO: MINÄ OUN NOUDATTANNA LAIN KIRJAINTA PILIKUNTARKASTI!

REIJO: Uppiniskasia alamaesija kuuluu tietennii rankasta ja kunnolla, mutta LAIN PUITTEISSA!

REIJO: Vaikka välillä kyllä toevonnii ettei hapattajat olis suanunna niin tiukkoja lakeja lävite.

REIJO: Jos ei laki olis esteenä nii KYLLÄ OLIS TYÖMIES KUUSINEN SUANNA RUOSKASTA JOKA PÄEVÄ MONTA KERTOO JA PIÄSSYNNÄ USSEEMMAN KERRAN PIINAPENKKIINNII VENYTELTÄVÄKS...

REIJO: JA KAEKKI SORMET SIVALLETTU POEKKI RUOSTEESELLA KIRVEELLÄ -

AARNE: Nonniin, eeköhän nämä mieljkuvat jo riittännä...

TERTTU: HYVÄ REIJO! JUSTIISA TUOMMOTTISTA ASENNETTA TARVITAH KOMMUNISTILOETA VASTAH!

TERTTU: Vaekka joku syytönkii siinä kurituksessa kupsahtas nii se on tarpeellinen sankarjkuolema kommunistinvastasessa taestelussa...

HEIKKI: OEKEETA PUHETTA, JUSTIISA!

OH7MO: Voetasko myö palata asijaan?

OH7MO: Se tiijjetään että Reejjo selevästikkii uskoo aeka iärimmäesiin kieltoehin ja rangastuksiin, mutta -

TERTTU: OOKKO SIE OSMO NYT MEIJÄN PUOLLA VAEKOSTA KANSAMMURHAAJAKOMMUNISTILOETTEN PUOLLA???

OH7MO: En kyllä tässä ou kummallakkaan...

TERTTU: ON VUAN KAKS PUOLTA KUTAMIIN VÄLILTÄ SUATTOO VALITA! JA KONSA SIE ET OO OEKEELLA PUOLLA NII OOT SITTE VIÄRÄLLÄ PUOLLA!

HEIKKI: Nii, onhan se ny aeka selevä, tarvihe sotkoo jonnijjootavata...

REIJO: Yhteisymmärrys on siis suavutettu?

TAISTO: EI OLE!

REIJO: Kommarit valehtelloo aena, elikkä kun ne sannoo että ei ole niin sitte on...

REIJO: Eli jatketaampas...

REIJO: Voesko vaekka Uarne poestoo tuon kansakunnantuhhoojan tästä tilasta, ku hänen mieljpitteesä on temokratijam perj'uatteita noovvattaen jo kuultu?

AARNE: Selevä... No Taesto, lähetäämpäs...

TAISTO: MÄÄ EN LÄHRE MINNEKKÄÄN!

AARNE: Tulkaapas joku avuks ko ee vanaha mies yksin jaksa pistää hanttiin!

RITU: Sinäkii Osmo moohotit nuoruuvvessas siihen malliin siitä vallankummooksesta ettei oekee ou uskottavuutta ennee tuolla...

RITU: Siis tuolla väetteelläs ettet muka olis kommunisti.

OH7MO: NO EN PERKELE OU KOMMUNISTI! Se olj sitäpaetti sitä nuoruuvven hulluutta...

RITU: Höpö höpö, ihan samallaene out vieläkii...

AARNE: No nytte on häerikkö poestettu. Vieläkö Reejjolla olj muuta?

REIJO: Joo... minnoun kuullunna vähän huhhuu että tietokoneppoejjaat meinoo yrittee piästä Iisalameen juhannuksen jäläkeen.

REIJO: Siellä olis kuulemma joku niitten tietokonejjuhla.

REIJO: Sen minä vuan sanon teille että JOS VÄLITÄTTÄ LAPSISTANNA YHTÄÄN, NIIN ESTÄKEE KAEKIN MAHOLLISIN KEINOIN NIITTÄ PIÄSEMÄSTÄ SINNE!

REIJO: Siellä heejjät vihitään lopullisesti suatanampalavontaan ja kommunismiin ja sen jäläkeen heetä on turha ennee koettoo muuttoo!

HEIKKI: Minnoun varma että Jussi aenae meinoo jiähä kotosalle, mutta laetetaampa kurimenettelyt kääntiin het ko mahollista...

TERTTU: Myöki pistämmä het täyskiellot Kassulle pystyh!

OH7MO: (Huoh...)

REIJO: Eekä se riitä vielä alkuusakkaa että pelekät vanhemmat kieltee!

REIJO: JOKA IKISEN TÄMÄN KYLÄN ASUKKAAN TÄÄTYY KAEKIN MAHOLLISIN KEINOIN estee kakaroeta piäsemästä kunnanrajjoen ulukopuolle!

REIJO: ONKO SELEVÄ!?

««-  · CWU MEMOiRS 0x31 ·  nExT cHApTeR -»»