««-  · CWU MEMOiRS 0x2A · -»»

========= C00LeS WaReZ UNiON * HiSToRiCaL mEmOiRZ * cHApTeR #0x2A =========

DaTE:   1995-03-11 aT aBoUT 15:00

LoCATi0N: dA hUT oF oH7Mo, hAUtAtAIpALE, LieteVedEN kUnTA, FiNLAND

PrESeNT: mR.mEgAsTuFf / CWU
     dArK sTuFfEr / CWU
     WoRLD HeR0 / CWU
	 oSMo "oH7Mo" kÄRkkÄiNeN / sOmE tRUe oLDsCHOOL RaDIO cLuB

===========================================================================

OH7MO: Jyri ee ou taenna tiällä aekasemmin käävväkkään...

dArK sTuFfEr: Joo, en oo.

OH7MO: Kannattaa sitten vähän varroo mihinkä astuu tahi koskoo, ku sitä ee ikinä tiijjä missä männöö jännitteet...

dArK sTuFfEr: Joo, minä koetan vähän kahtoo.

OH7MO: Taes järjestee se Reejjo oekee kunnon ajojahit teille.

mR.mEgAsTuFf: Joo, ja sen jälkeenki viel ihan kipeet jeesustelut.

mR.mEgAsTuFf: Vittu ku koko viikon ajan kävi skoles tunneil kyttii meit uhkailees!

mR.mEgAsTuFf: Ja kaikenmaailman vitun nuorisopsykiatrit ja jotku vitun auttajaryhmät uhkailees viel lisää!

OH7MO: No niihä se systeemi vähän toemii, että jossei joku mäne ruotuun nii sitten pakotettaan.

OH7MO: Ja kannattaa sitte tosissaan varroo sitä Reejjoo. Se suattaa vaekuttoo vähän yksinkertaselta mutta se on oekeesti oekee viimesen piälle kiero ja ovela ukko.

mR.mEgAsTuFf: No on kyl huomattu...

OH7MO: Reejjo on kanssa ratijomiehijä, että se ossoo tekniikkookii jonniivverran vaekka näättäs siltä että samallaene umpijuntti ku muuttii isännät.

mR.mEgAsTuFf: Mitä vittuu, se ei oo koskaan maininnu tota sanallakaa!! Olix se siel kirkonkylän skolen radiokerhos kans?

OH7MO: Ee, ku sehä on Juankoskelta kotosin ja muutti vasta aekusena perreesä kanssa tänne Lietevveille...

OH7MO: Ja oha se sitäpaetti minnuu sen kymmenen vuotta vanahempi nii ei muutenkaa oltas oltu sen koulun kerhossa sammaan aekaan.

OH7MO: Oon minä kyllä kussoillu sen kanssa jo keskikouluaekoena -

WoRLD HeR0: Kussoillu?

OH7MO: Siis kuu-es-oo, yhteys... amatöörjtermi... oun ollunna ratijolinjoella sammaan aekaan ja viestinnä sille...

WoRLD HeR0: Kannuunsoitteluaki sanotaan kusoiluks...

OH7MO: Joo, on ohan sekkii perj'uatteessa sitä...

mR.mEgAsTuFf: Meitä iteasias kiinnostas nyt yx erityinen juttu tos sun muinasuudes.

OH7MO: No mikäs?

mR.mEgAsTuFf: Hiihtolomal kävi sellanen Amiga-gruuppi ku cULT oF pOWER pitämäs meidän gruupille sellast koulutust, ja ne mainitsi ton sun handlen...

OH7MO: Ae siis minkä?

mR.mEgAsTuFf: Ton OH7MO...

OH7MO: Ae minun kutsun... mitteepä hyö minusta?

mR.mEgAsTuFf: Ne sano et sä vaikutit aikonas jotenki tosi ratkasevasti kaikkiin myöhempiin ton skolen gruuppeihi ja et sä saattasit tietää jotaa tärkeet.

OH7MO: No, minä piäsin siinä minun keskikouluaekana sen koulun ratijokerhon puhheenjohtajaks.

OH7MO: Se olj sitä aekoo ku mikrorosessorit olj just tullunna ja kaekki ratijo- ja elektronniikkaimmeiset olj ihan innoessasa siittä mitenkä ne mullihtoo mualimman.

dArK sTuFfEr: Oljko teillä jottae tietokonneitakkii siellä?

OH7MO: Ee ollu vielä minun keskikouluaekana, mutta sitten ku olin Pielaveillä lukiossa nii tulj markkinoelle semmonen tietokonneen rakennussarja ku Telmac...

OH7MO: Kävin minä kyllä sitä sitte siellä Lietevvein koulullakkii esittelemässä ratijokerhon viikolloppukokkouksissa.

OH7MO: Se olj vuonna seihtemänkaheksan -

mR.mEgAsTuFf: Mut sä siis laitoit jo sillon keskikouluaikanas jotaa tärkeet alkuun?

OH7MO: No suatoin minä ehkä vähäsen laetella.

OH7MO: Ku minä aeka paljon puasasin niille juippiloelle jotta mitenkä tulloo uus vallankummous, ja piästään systeemin orjuuvvesta mikrotietokonneitten avulla, otetaan valta takas ihtellemme ja kansalle, ja samalla myö piästään luajentammaan tietokonneilla meejjän tajuntoo -

WoRLD HeR0: Siis ennenku teillä ees oli mittään tietokonneita siellä?

OH7MO: Joo, nimenommaan ennen sitä. Ne olj ne minun jäläkeen tulleet keskikoululaeset jotka rupes rakentammaan tietokonneita.

OH7MO: Telmac olj ensmäenen ja sitten olj kanssa Oscom Nano ja joku yritti jollae Texas Instrumentsin ohjelmoitavilla taskulaskimillakii...

OH7MO: Sitte vasta kaheksankytäluvun puolla tulj näetä Sinclairin ja Commodoren leluja missä olj kaekki valamiina eekä tarvinna ennee osata mittää.

dArK sTuFfEr: Pijettiinkö sinnuu jonaki kommunistina nuitten vallankummoospuhheittes takia?

OH7MO: No kaekkihan myö sillon vanahempoo sukupolovee säekyteltiin että ee siinä minun osalta niin paljoo erroo ollunna.

OH7MO: Enemmänki se olj sitä hippiaekoo se että tuommottisilla huasteluilla sae hyvin huomijota osaksesa... ja tytöttii kiinnostu paremmin...

dArK sTuFfEr: Minäkii huomasin että tytöt jutteli minulle enemmän sen jäläkeen ku oltiin pakkoiltu polliisia...

dArK sTuFfEr: Ne peeluokan Oona ja Millakii jotka on ylleensä tosi hiljasii tuli juttelemaan minulle ja kyselemmään siittä ja jostae muustaki.

OH7MO: Joo, niitä ussein varmaan vieläkii kiinnostoo tuommottiset rämäpiätouhut.

OH7MO: Mutta en kyllä tiiä miten tuommoset mystiikät sun muut ennee vettee porukkata.

OH7MO: Sinulta minä en Jyri ou taenna vielä kyssyykkään että oukko ikinä nähnynnä uhvoloeta?

mR.mEgAsTuFf: (Ei vittu, taas se alkaa...)

dArK sTuFfEr: En oo paitti unissa...

WoRLD HeR0: Sinä kuulemma oot.

OH7MO: Joo, varmaan koko kylä naareskelj joskus minulle ku se on nii vaekeeta tavallisen immeisen uskoo näehin...

OH7MO: Mutta on minulla kyllä muutamakkii ufokokemus nuoruuvvelta. Keskikouluaekana yks alus laskeutu yöllä meijän pihhaan.

OH7MO: Ja sitte vähän myöhemmin yhet mulukosilimäset pikku-ukot otti minnuun el-es-teen aekana yhteyttä. Ja yhen lukiovuojen kesällä sitte -

mR.mEgAsTuFf: Moon kyl edelleen sitä mielt ku Rituki et soot vaa vittu hallusinoinu ton koko ufohistorias, ellet sitte oo kexiny sitä päästäs et saisit pilluu!

OH7MO: Ihan ehtoja kokemuksii olj ne...

mR.mEgAsTuFf: Sä kyl piirtelit jo lapsena ufoi paperille, Ritu kerto...

OH7MO: No se ee vielä totista minun kokemuksia viäriks! Ja piirtelin minä kuurakettejakii ku olj avaruusaeka tullunna...

OH7MO: Näissä on kuulkees ihan tarkat tieteelliset ritteerit mitenkä näetä havvaentoja ja kohtaamisia käsitellään.

OH7MO: Minnoun ollu Suomen uhvotutkijoihen toeminnassakii mukana jo sieltä seitkytäluvulta asti!

mR.mEgAsTuFf: Yritit saada meitäki mukaa sun vitu ufokulttiis ku oltii jossaa ekaluokal!

mR.mEgAsTuFf: Laitoit sun kuplavolkkariis ne valot ja sinne sisällekki kaikkii vilkkuvii laitteit ja ulisevii ääniefektei, ja me oltiin ihan himona et HEI VAU OSMOL ON RITARIÄSSÄAUTO mut oliki avaruusauto...

mR.mEgAsTuFf: Eikä me sillon viel tajuttu et yritit tartuttaa meihin tota sun ufouskontoos -

OH7MO: No pittäähän sitä tok lapsille vähän näättee!

OH7MO: Mutta kyllä oekeesti Ritu ja Arjakii usko ufoihin ja humanoiteihin niinku tosi monet muutki 60- ja 70-luvvuilla...

WoRLD HeR0: Kyllä Arja ainakii uskoo vieläkii... etkä sinä minunkaan mielestä ainakaa tahallas meille valehtele!

dArK sTuFfEr: Saetko sinä niiltä mulukosilimiltä mittään viestijä? Taekka voemija? Että minkätaatta ne tulj sinun luokses?

OH7MO: Minä kyllä uskoin sillon ja vähän vieläkii että se liitty jotennii tähän uuteen tekniikkaan joka meille olj niihin aekoehin tulossa ja on tulossa vieläkii.

OH7MO: Että hyö halluuvat että myö osataan käättee sitä tämän lanneetan etujen mukasesti eikä anneta valtoo vanahan mualimman rakenteille.

dArK sTuFfEr: Mutta mittee ne niinku konkreettisesti sano?

OH7MO: Niillä oli mukanasa semmonen laetos jossa olj littee näättöruutu ja ne näätti sillä joetae elokuvvii, tae nykyääsä sanottas vissiin että viteolippejä, jossa olj minun elämästä pätkiä ja tulevaesuuvvesta...

dArK sTuFfEr: Että se viesti olj sittenki pelekästään sinulle?

OH7MO: Uskon silleesti että se olj tämän mualimman hyväks mutta osaks sen kaatta että minä vallaestun ja kiinnostun oekeesta asijoesta ja jalostun henkisesti -

dArK sTuFfEr: Mutta et siinä jalostuissas mittään voemia tae tietoja suanna niiltä?

OH7MO: Minkätaatta kysyt?

dArK sTuFfEr: Minnoon vähän miettinnä tuota Vornasen Heikkii joka löyti meijät taekavarvulla sieltä Pennasilta...

dArK sTuFfEr: Sehä on kuulemma jotaki muinasta tietäjäsukkuu ja sillä on jotaki tuommosii taetoja tae voemii.

dArK sTuFfEr: Luulekko että Heikillä olis ollu jottae ufokontaktija joskus aekonasa?

OH7MO: Minä luulen että humanoijit on kiinnostunna meistä vasta sen jäläkeen kun ruvettiin räjjäättelemmään atomilattaaksia.

OH7MO: Että sitä ennen myö oltiin vuan tämmönen takapajunen apinalaama mutta sitten meistä rupes tulemmaan jonniillaene uhka aenae meijän lanneetalle jos ei muulle...

dArK sTuFfEr: Elikkäs Heikin voemat on jottae ihan muuta?

OH7MO: Sehän on varmaan sata vuotta vanaha ellei vanahempikkii se Heikki, että liian varrasta sukupolovee.

OH7MO: Mutta kyllähän noehin etenkin silloin kuus-seitkytäluvulla luotettiin että muinasilla kansoilla olis ollunna jottae salasia tietoja mittee meillä ei ennee ou, ja että sillon joskus sumeriin ja atlanttislaesten ja ekyptiläesten aekaan olisvat ehkä suaneet humanoijeilta nämä tiijot... mutta minä vähän eppäilen...

dArK sTuFfEr: Miks eppäilet?

OH7MO: Tässä on kuitennii tuhansiin vuosiin jaksot kysseessä! Ee semmoset tiijjot olis mitenkää voenna pysyvä salassa niin kaavvan!

OH7MO: Että jos on vaekka oekeesti joku semmonen mietiskelytekniikka jolla suap ihtellensä jottii telepuattiset tae telekinneettiset voemat nii se olis kyllä paljastunna het paekalla!

OH7MO: Kun jotkut immeiset olis hyötynnä siitä ja toeset vuatinna suaha tietee...

dArK sTuFfEr: Mutta mistä se Heikin kaevonkahtomisvoema olj sitten tullunna?

OH7MO: Se nyt on ihan ylleisesti tiietty tekniikka, jonka kuka tahansa voe opetella.

dArK sTuFfEr: Miksei sitä opeteta koulussa jos se on kerran niin käättökeleponen?

dArK sTuFfEr: Polliisit voes kooluttoo ite käättämmään varpuu ni ei tarvihtis vanhoo ukkoo hättyytellä joka rikollisen perässä?

OH7MO: Se on vissiin se kun meillä on tämä tiedehekemoonia...

OH7MO: Että virallisesti pelekästään semmottiset asijat ja ilimiöt on olemassa josta on tarpeeks totistusaenestoa ja pätevä teoria ja tieteellisen yhteisön konsensukset.

OH7MO: Vaekka eehä se ettei ou totisteita tietenkää tarkota ettei jottae olis olemassa, johan sen jo lokkiikannii siännöt sannoo.

OH7MO: Taekavarpuloessa on kyse muasätteilystä -

mR.mEgAsTuFf: Mä haluisin viel palata noihi tietsikkajuttuihi...

OH7MO: Oho, heheheh, tuas äijyin suarnoomaan huuhaaosastolta...

OH7MO: Oljko sinulla vielä jottae mielessä?

mR.mEgAsTuFf: Ku mullei nyt oo tietskarii olleskaa ku se takavarikoitiin Timpalle...

OH7MO: Pitäskö sinulle hommata joku toenen?

mR.mEgAsTuFf: Ois ihan hyvä ettei tarviis toisten koneil aina joka ilta käydä!

OH7MO: Joo, no pittäähä sitä poejjaalla omakii kone olla. Sinulla ee vissiin ou kaaheesti rahhoo?

mR.mEgAsTuFf: No joku sata markkaa ehkä...

OH7MO: Sitte pittääki miettiä tarkasti... mikä olis kaekista olleellisin asija mikä sinun pitäs piästä konneella tekemmään?

mR.mEgAsTuFf: No modeemil soittelu...

OH7MO: No siihen ei paljoo tarvita...

OH7MO: Minulla olis varaston puolla aenakii yks joutava see-pee-em-rakkine. Se on noeta Telesten vehkeitä joita Auditek myi kouluille kaheksankytäluvulla.

OH7MO: Minä olin ite valihtemassa aekoenaan niitä Lietevvein koululle ja lunastin vaevampalakaks yhen niistä ihtellenj sitten myöhemmin -

mR.mEgAsTuFf: Millanen kone se on?

OH7MO: Tseta-kasikymppinen rosessorj, lerppuasema, vihermusta tekstinäättö, er-es-kakskolomekakkonen johon suap motteemin kiinni, ja softana ajjoo see-pee-emmän kaks pilikku kakkosta, jolle suap ihan hyvät piäteohjelmat niinku Kermitin...

mR.mEgAsTuFf: Olisin kyl jotaa vähä modernimpaa kaivannu mut kait toiki välttää paremman puuttees... kai sil jotaa irkkii käyttää?

dArK sTuFfEr: Mutta missä sinä uattelit käätellä sitä? Jos veisit sen Pirisille niin ihan varmana takavarikoes sennii...

OH7MO: No aenakaa sillä ee ou jälleenmyyntiarvoo, korkeintaan romuttamoarvoo, vaekka ihan hyvä kone onnii -

mR.mEgAsTuFf: No mut mä luulen et se silti takavarikois sen ja pistäs mut käyttökieltoon, ku on tollanen natsi... joo, ei oo hyvä idea...

mR.mEgAsTuFf: Eikä varmaan kande laittaa meidän vanhaan taloonkaa sitä, ku Reijo on kieltäny mua käymäst sielläki ja varmaa vittu ansottaa koko talon jos ees epäilee -

dArK sTuFfEr: Entäs jos viijjään se Hönttölään?

OH7MO: Vieläkö sinne männöö sähkö- ja puhelimpiuhat?

dArK sTuFfEr: Joo männöö, myö katottiin.

OH7MO: No, voeshan sinne miehet soetella kahtommaan että vieläkö langat on ehjät, ja jos suap liittymät takassiisa vähällä työllä nii ee muuta ku nimmee alle uusiin sopimuksiin...

OH7MO: Minä voen soetella Savon Voemalle ja Pee-tee-ellälle ja maksoo kytkentäkulut, mutta muut kulut jaetaan sitten teejjän kesken!

mR.mEgAsTuFf: Siel pitäs olla joku lukittu huone ettei lamerit pääse soittaa meidän kustannuxel!

OH7MO: No sen suatte järkeillä ite... kerrotte sitte vua mihinkä halluutte puhelimpistokkeen, kun sen joutuuvat vissiin vetämään uusiks.

dArK sTuFfEr: Se olis muuten kaksneljähoo-node sitte...

mR.mEgAsTuFf: Oho perkele! Sittenhän meidän kandeis viedä sinne joku meidän kannukoneist eikä tota, ja ottaa jonkun kotiin sit toi seepeeäm tilalle...

dArK sTuFfEr: Minen aenaa voe vaehtoo minun kotjkonetta johonnii rupukonneeseen, ku minun täätyy tehä mussiikkii.

WoRLD HeR0: Ja minun kannulla on jo 24H-node...

mR.mEgAsTuFf: Elikkäs se olis sitten joko Frontline tai Tomhet joka siirtyy Hönttölää...

mR.mEgAsTuFf: Vieläx WaRe FuCKeRil on linja poikki? Sehän olis ihan onnessaa -

WoRLD HeR0: On sillä varmaan vielä tän kuun ajan...

dArK sTuFfEr: Ehkä ei kannata Kassun konetta siirtee, ku se sen kannun olemassaolo sua sen rajottammaan soitteluita ulospäen.

dArK sTuFfEr: Mutta mitenkäs tuo Frontline? Suostuskohan Darkkis tuommoseen vaehtoon? Sillä ei aenakaa oo mittään musarojektia...

mR.mEgAsTuFf: Mä luulen et se protestoi ku sen pitää päästä pelaan Civilizationii...

dArK sTuFfEr: Ae nii, perkele.

OH7MO: Voesittehan työ sen poksin pistee sillä Auditekilläkkii? Eehä siihen niin kaaheesti tehoja luulis tarvihtevan...

mR.mEgAsTuFf: No vittu, toimiix tos ees PCBoard?

OH7MO: Kuulostaa peeseen ohjelmalta...

mR.mEgAsTuFf: No vittu, kyl jos on 24H-kannukone niin pitää olla joku jos toimii PCBoard ja on ees vähä tehoi ja levytilaa!

OH7MO: Minä voen kyllä kahtoo teille jonnii peeseennii siihen...

OH7MO: Värinäättöö työ ette varmaan siihen tarvihe?

mR.mEgAsTuFf: Joo, eihän se meidän usereille näy vaik kannukonees ois joku mustavalkonäyttö.

OH7MO: No minäpä etin vaekka jonnii äksteen tahi kakskasikutosen teille vaekka "pitkäaekaslaenaan" poksikonneeks, jos se riittää sen teijän valamisohjelman pyörittämisseen.

OH7MO: Ennevvanahaan kuulkee poksimpitäjät ohjelmoi aena ite omat poksisoftansa, ee ollunna valamiita...

mR.mEgAsTuFf: Varmaa tuli aika paskoi.

WoRLD HeR0: Mutta mistä me otetaan modeemi siihen?

mR.mEgAsTuFf: Ai nii... jonkun meist pitää nyt luopuu Terbost, ja kaikil joil on Terbo on se jo omas kannus kii -

OH7MO: Mikä olis hittain motteemi joka teille kävis?

mR.mEgAsTuFf: Kaxtuhattaneljäsatanen ainaski on ihan liian hidas, ja luulen et ysituhatkuussatanenkii on liian hidas...

mR.mEgAsTuFf: Neljätoisttuhattaneljäsatanen ehkä minimissää.

OH7MO: Voep olla vähän vaekeeta löytee mistään jootavana ellette kerree kolehtia millä maksatte sen...

mR.mEgAsTuFf: Mut me mietitää viel tätä asiaa, meidän täytyy puhuu täst viel muittenki gruuppilaisten kaa.

OH7MO: No pallaillaampa tähän poksiasijaan sitten myöhemmin kuha outte piättännä sen.

mR.mEgAsTuFf: Okei. Tota, me voitas varmaan lähtee nyt täst juttelee muille gruuppilaisille täst.

OH7MO: No selevä!

OH7MO: Olokeeha sitte ens kerralla kylässä vähän pitemmältikkii nii voen näättee vähän minkälaesija konneita ja vehkeitä sillon meejjän aekaan Lietevveillä rakenneltiin.

OH7MO: Jyrikii vissiin halluis nähä vähä minun syntetisuattoreita ku kerran tietokonemmussiikkija tekköö...

««-  · CWU MEMOiRS 0x2A ·  nExT cHApTeR -»»